Argentinskému zdravotnictví chybí přístroje i IT technologie

I přes ekonomické problémy zůstává Argentina lídrem regionu ve výdajích na zdravotnictví. Zemi však chybí přístrojové vybavení a IT technologie, což představuje příležitosti i pro české firmy.

Ilustrační foto Shutterstock

Aktuální je modernizace a automatizace zahrnující oblasti informačních technologií a telekomunikací na podporu subsystémů a strategií dohledu. Tyto aspekty vyžadují značné finanční prostředky na vývoj anebo pořízení a přenos zahraničních technologií.

Většina zdravotnického vybavení (zejména diagnostických přístrojů) se dováží. Podle statistických údajů dosahuje trh s tímto druhem zboží obratu více než 2,16 mld. USD. Odvětví se zdravotnickým vybavením je tvořeno celkově 274 výrobními a 655 dovozními společnostmi. Vývoz zdravotnických prostředků činil v roce 2021 56,6 mil. USD, dovoz dosáhl 839 mil. USD.

Důležitý je poprodejní servis

Při prodeji zdravotnické techniky v Argentině je důležitý marketing, který lze obvykle konzultovat s místním partnerem, který zná potenciální kupce na trhu. Současně je nezbytné zajistit poprodejní servis. Hlavním nedostatkem zahraničních společností dodávajících zdravotnický materiál do Argentiny je právě nedostatek kvalitního a rychlého technického servisu. Zasílání vadného zboží do sousední země je obvykle velmi nákladné a zdravotnická zařízení často na tyto výdaje nemají peníze.

Vzhledem k nedostatečné ochraně duševního vlastnictví lze za velkou příležitost považovat vývoj nízkonákladových technologií nebo jejich kopií. Patenty nejsou ve farmaceutickém průmyslu dostatečně chráněny. Doba ochrany se pohybuje od pěti do 20 let.

Je třeba zdůraznit, že aktuální vývoj směnného kurzu a nepříznivý hospodářský kontext vedly ke snížení veřejných investic nejen ve zdravotnictví. Pokud jde o soukromý sektor, v posledních deseti letech docházelo k postupnému úpadku soukromých klinik. Důvodem byla neschopnost udržet zdravotnický personál kvůli vysokým daňovým nákladům.

Orgánem odpovědným za udělování příslušných povolení v oblasti zdravotnictví je Národní úřad pro léčiva a zdravotnické prostředky (ANMAT). Aby bylo možné dovážet výrobky, je třeba být u ANMAT registrován a podnik musí mít sídlo na argentinském území.

Radek Hovorka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět