ARGENTINA ZAVEDLA NOVÝ DOVOZNÍ SYSTÉM. EXPORT SE NADÁLE KOMPLIKUJE

Argentina od listopadu 2022 využívá nový systém pro povolování či placení dovozu zboží a služeb – SIRASE, který zřizuje jednotný účet pro konzultace a evidenci všech devizových transakcí souvisejících s dovozem. Cílem je sjednotit postupy pro dovozní povolení a související platby do jednoho režimu, v praxi ale jde o faktické ochromení dovozů do Argentiny.

Ilustrační foto Shutterstock

Skutečným motivem nového systému je zastavit odliv devizových rezerv tak, aby byla splněna makroekonomická kritéria dohodnutá s MMF. Ačkoli se nový systém SIRASE (el Sistema de Importaciones de la República Argentina para el Pago de Servicios al Exterior) svým fungováním nijak zásadně neliší od předchozího (SIRA), je podstatně restriktivnější a složitější na orientaci. To spolu s velkým nárůstem zboží vyžadujícího neautomatickou licenci představuje významnou překážku obchodu. Již od prvních dnů jeho zavedení evropské firmy upozorňují, že nový systém způsobil faktické ochromení dovozních operací.

Znepokojující je, že se problém týká nejen spotřebního zboží určeného k prodeji, ale také zboží či polotovarů používaných ve výrobních procesech, které vytvářejí přidanou hodnotu (pro reexport) a zaměstnanost v zemi. Navzdory snaze nahradit dovážené výrobky domácími je mnoho podniků na pokraji kolapsu, některé již zastavily část své výroby z důvodu nedostatku vstupů, které nelze na místním trhu sehnat. Argentina je dlouhodobě zemí, která má největší potíže s účastí v mezinárodních hodnotových řetězcích. Dovozy do Argentiny například představují pouze 5 % všech dovozů v rámci Latinské Ameriky.

Problémy hlásí i české firmy

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires (stejně jako další ambasády v místě) se setkává se stále větším počtem českých firem, které informují o problémech s exportem zboží či služeb do Argentiny. V roce 2023 vzhledem k politické situaci v zemi nelze počítat se zlepšením dovozních podmínek, spíše naopak.

V Argentině také prudce narůstá podíl zboží a služeb, které vyžadují takzvanou neautomatickou licenci, aby do země mohly být dovezeny. Momentálně se neautomatické licence vztahují již na 4 192 HD kódů (40 % z celkového počtu).

Radek Hovorka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět