ARGENTINA HODLÁ VÍCE VYUŽÍVAT SVÉ NEROSTNÉ BOHATSTVÍ

Nerostné suroviny, energetické zdroje, zemědělská půda, lesy či chráněná území – přírodní zdroje se až třetinou podílejí na hrubém domácím produktu Argentiny. Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z vládních priorit, protože má potenciál generovat velké množství deviz z vývozu surovin do zahraničí.

Těžba ropy pomocí hydraulického štěpení v Argentině. Foto: Shutterstock

Argentina má velké zásoby mědi, olova, železa, zlata, stříbra, lithia, molybdenu, uranu, draslíku a jiných vzácných kovů. Z pohledu českých firem jsou pro Argentinu stěžejní především konkrétní řešení v oblasti přepravy zboží a zpracování surovin. Vítány jsou systémy a technologie, které ve výsledku budou znamenat snížení nákladů.

DALŠÍ OBTÍŽNÉ OBDOBÍ

Argentina opětovně prochází obtížným ekonomickým obdobím, a i s ohledem na dlouhodobý nedostatek zahraničních deviz se země čím dál tím více zajímá o intenzivnější využívání svých nerostných surovin. V poslední době byly započaty projekty, jejichž investiční hodnota by v budoucnu měla dosáhnout výše 27 miliard USD. Na začátku roku 2020 se těžilo v 16 lokalitách, 7 projektů je ve výstavbě, 7 projektů se nachází ve fázi studie proveditelnosti, 6 projektů je v počáteční přípravné fázi, 40 projektů je ve fázi pokročilého průzkumu a 250 projektů ve fázi počátečního průzkumu. Podle odhadů však až 70 % plochy území země potenciálně vhodné pro těžbu ještě ani nebylo prozkoumáno.  Od roku 2015 je velká pozornost zaměřena na lithium a měď. Hlavně od lithia si Argentina slibuje do budoucna velký zdroj příjmů. Ve 12 oblastech (provincie Jujuy, Catamarca, Salta) by se mohlo nacházet až 92 milionů tun lithia, což by pokrylo dodávky po dobu 100 let. Zásoby mědi se odhadují na 65 milionů tun.

POBÍDKY PRO INVESTORY

Vláda láká zahraniční investory do těžebních projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby, příliv investic a vznik pracovních míst. Existují fiskální výhody, které nabízejí vlády jednotlivých provincií, neboť v Argentině jsou přírodní zdroje jejich vlastnictvím. Mezi nejvýznamnější pobídky patří ty, které vyplývají z Federální dohody o těžbě (Acuerdo Federal Minero) a Zákona o investicích do těžby z roku 1993 (Ley de Inversiones Mineras) a které firmám zajišťují fiskální stabilitu. Tyto pobídky platí po dobu 30 let (na národní a provinční úrovni).

Mezi další pobídky patří například bezcelní dovoz investičního majetku (především stroje, zařízení a náhradní díly pro těžební činnost). Dále také dvojitý daňový odpočet, který se týká jak daně z příjmu s ohledem na uvalené náklady na průzkumnou činnost, tak vrácení DPH (zrychlené tříleté amortizační schéma).

Dodavatelé systémů a technologií musejí vzít v potaz rozlohu Argentiny (8. největší země na světě) a vzdálenost nalezišť od velkých měst, což výrazně zvyšuje nároky na logistiku a propracovaný poprodejní servis (disponibilita náhradních dílů, doprava techniků a servisu na místo instalace techniky apod.).

Radek Hovorka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Buenos Aires          

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět