ARGENTINA BUDE USILOVAT O TECHNOLOGICKÉ INOVACE

Pandemie koronaviru zasáhla celý svět, Latinská Amerika však byla postižena obzvlášť citelně. Podle Hospodářské komise pro Latinskou Ameriku a Karibik (CEPAL) byl v tomto regionu zaznamenán nejnižší hospodářský růst již před pandemií. Nastalá situace bude příčinou největší hospodářské a sociální krize v regionu za celá desetiletí.

Ilustrační foto: Shutterstock

Ekonomický pokles pro rok 2020 je u Argentiny očekáván o 6,5 %, v celém regionu Latinské Ameriky o 5,3 %.  Argentinu navíc pandemie zasáhla v delikátní situaci – uprostřed vyjednávání s Mezinárodním měnovým fondem a dalšími věřiteli ohledně restrukturalizace svého zahraničního dluhu. Kromě vysoké inflace, jejíž míra je třetí nejvyšší na světě (meziročně 53 %), se musí potýkat také s propadem domácí měny.

Přísná opatření

Pokud jde o přijatá opatření, Argentina byla jednou z prvních zemí, kde byla zavedena sociální izolace a byla zrušena mezistátní i vnitrostátní doprava. Aktuálně (konec května 2020) jsou uzavřeny i hranice mezi jednotlivými provinciemi. Opatření jsou velmi přísná a překvapivě zodpovědná, což na druhou stranu výrazně ztěžuje logistiku osob i zboží. Byla zastavena veškerá výroba s výjimkou páteřních sektorů.

Argentina se se svými regionálními partnery v rámci sdružení MERCOSUR dohodla na volném pohybu základního zboží. U něho zrušila dovozní cla a přestala vyžadovat některé licence. U zdravotnického materiálu zcela zakázala jejich vývoz, naopak jejich dovoz byl usnadněn.  

V souvislosti s dopadem pandemie jsou nejvíce postižena odvětví cestovního ruchu, automobilového průmyslu (výroba zcela zastavena), tabákových výrobků či stavebnictví.

Pokles přeshraničního obchodu

Radikálně se snižuje objem přeshraničního obchodu. Jen mezi únorem a březnem 2020 došlo k 20% propadu českého vývozu (zde však mohlo sehrát roli i oslabování argentinského pesa). Vzhledem k potřebě produkovat základní potraviny byl zemědělský sektor jedním z mála, který si udržel svou produktivitu. Logistické problémy hlavně v přeshraničním obchodu jsou však hlavní překážkou i pro export zemědělských produktů.

Dalším rizikem je výpadek plateb. Jedná se o faktor, který ovlivňuje hlavně společnosti, které jsou součástí globálních hodnotových řetězců. Doporučuje se využít takových prostředků, u kterých má dodavatel větší jistotu platby odběratele – například akreditiv. Pro investory by mohlo být zajímavé oslabování argentinského pesa. Další makroekonomické aspekty však mohou bránit možnosti generovat zisk (vysoká inflace, vysoké daně, byrokracie).

Příležitosti pro české firmy

I přes současnou situaci existují příležitosti pro české firmy, které se v Argentině chtějí uchytit. Po uvolnění očekáváme zvýšenou poptávku po zboží s přidanou hodnou. Jednoznačně největší prostor tak mají české firmy u technologických inovací, kterých je v Argentině a potažmo v celém regionu dlouhodobě nedostatek. Prostor pro tyto inovace a nové technologie se nabízí v odvětvích, která budou v krátkodobém horizontu nezbytná pro hospodářský růst: biotechnologie, těžba, petrochemie, zdravotnictví a IT (software).

Aktuální bude poptávka zejména v odvětví biotechnologií. Potravinářský průmysl byl pandemií nejméně zasažen a produkty jako biopaliva by mohly mít zásadní význam pro ekonomický růst v tomto regionu. Technologie těžebního průmyslu mají potenciál dlouhodobě, neboť obrovské zásoby nerostných surovin budou hrát významnou roli na podílu argentinského exportu. V souvislosti s návratem k běžnému životu bude větší poptávka i po IT řešeních kybernetické obrany a technologiích umožňujících práci na dálku, která se v Argentině zatím téměř nevyskytuje.

Šance ve zdravotnictví

Základní zdravotnické prostředky si je Argentina schopna vyrobit sama, nicméně na výrobu složitějších přístrojů opět postrádá technologie. Navíc na tyto produkty byla zrušena dovozní cla a nezbytnost některých dovozních licencí. Naopak budování infrastruktury je vzhledem k současné ekonomické situaci Argentiny silně utlumeno a v nejbližší době neočekáváme zlepšení.

V souvislosti s významným úbytkem přeshraničního obchodu a přerušením dosavadních řetězců jsme svědky toho, že firmy hledají nové partnery, dodavatele a odbytiště, a to i v regionech světa, se kterými nemají příliš zkušeností. Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires je proto připraven pomoci těm českým firmám, které se rozhodnou zahájit či posílit své obchodní aktivity v Argentině, Uruguayi či Paraguayi. 

Radek Hovorka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět