ANTVERPSKÁ DEKLARACE: EVROPSKÁ PRŮMYSLOVÁ DOHODA MÁ DOPLNIT GREEN DEAL

Evropští průmyslníci přijali v únoru Antverpskou deklaraci, která volá po Evropské průmyslové dohodě (European Industrial Deal), která doplní Zelenou dohodu (Green Deal) a zaměří se na kroky potřebné pro podporu průmyslu v EU. Tím má pomoci zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Deklarace podporuje využití energeticky udržitelných a inovativních technologií. Prosazuje také podpory a záruky pro energeticky náročná odvětví jako chemický průmysl.

Ilustrační foto: Shutterstock

Setkání více než 70 výkonných šéfů velkých průmyslových skupin a zástupců asociací zejména z chemického průmyslu i dalších energeticky náročných průmyslových odvětví z EU se uskutečnilo 20.února v antverpském přístavu. Konalo se za účasti belgického premiéra Alexandra De Croo a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen.

NÁVRHY PRŮMYSLNÍKŮ

Průmyslová odvětví a podniky v Deklaraci navrhují, aby se EU v období nové Evropské komise začínajícím od ledna 2025 strategicky zaměřila na vybudování potřebné infrastruktury, podporu vnitřního trhu, zajištění surovinové bezpečnosti a podporu průmyslových inovací.

To se má odrazit také v odstranění byrokratické zátěže pro rozvoj průmyslu v EU. V příští Komisi má být zdůrazněna koordinace oblastí relevantních pro dosažení těchto cílů, stejně jako tomu bylo ve stávajícím období v případě koordinace k dosažení cílů Green Deal.

NEJEN CHEMICKÝ PRŮMYSL

V současnosti se počet signatářů z řad zástupců průmyslu zvýšil na 800 z 20 průmyslových odvětví, z toho okolo 550 podniků a více než 170 svazů. I když původně bylo těžiště signatářů Deklarace v oblasti chemického průmyslu – podpis proběhl v sídle chemické nadnárodní společnosti BASF v Antverpském přístavu a koordinuje ji sdružení evropského chemického průmyslu Cefic (the European Chemical Industry Council) – ve svých cílech zahrnuje veškerá průmyslová odvětví a také podporu transferu vědeckých poznatků do průmyslu.

Tato Deklarace by mohla být projednána ve formátu premiérů a hlav států Evropské unie v dubnu – na Evropské radě.

Deklarace je v současné době otevřena pro další signatáře. Pro firmy, které považují za významné cíle této Deklarace, se jedná o možnost společně s ostatními většími i menšími hráči z řad evropského průmyslu ovlivnit budoucí kroky Evropské unie. Jde zejména o návrhy na podporu průmyslu ze strany budoucí Evropské komise ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti a také na podporu vědy a technologických inovací.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

Pro podniky a firmy z ČR se tak jedná o příležitost, jak upozornit na potřebu posílení role průmyslových podniků v členských státech EU s cílem, aby v legislativním období příští Komise (v období let 2025–2030) byly směřovány do jejich podpory adekvátní finanční prostředky.

Dalším přínosem pro signatáře z řad českých podniků a průmyslu může být propojení se stejně smýšlejícími zástupci průmyslu z jiných členských zemí EU. Koordinátor Deklarace, sdružení evropského chemického průmyslu Cefic, plánuje aktivity podporující komunikaci a případné vytvoření vazeb mezi signatáři.

Eva Kordová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Bruselu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět