Angola spustila privatizaci státních firem

Angola zahajuje privatizaci velkých státních podniků, od níž si slibuje zlepšení produktivity, vyrovnání obchodní bilance a snížení zadlužení. V první vlně chce země zprivatizovat ropný gigant Sonangol, diamantovou společnost Endiama či národní aerolinky TAAG.

Ilustrační foto: Shutterstock

Po téměř dvouletých přípravách byl plán privatizace vyhlášen letos v srpnu meziministerskou komisí a schválen prezidentským dekretem. Hlavním záměrem je zlepšit efektivitu a produktivitu státních společností, vyrovnat obchodní bilanci a zejména pak snížit zadlužení země, které na konci roku 2018 dosahovalo až 70 % HDP. V plánu je zahrnuto celkem 195 státních společností, které by měly být zprivatizovány do konce roku 2022, a to podle následujícího klíče: 175 společností přejde do soukromého vlastnictví na základě výzvy k podání nabídek, 11 společností v aukci a 9 společností veřejnou nabídkou. Očekává se, že letos bude zprivatizováno 81 společností, v roce 2020 dalších 90 firem, poté 20 podniků v roce 2021 a nakonec čtyři firmy v roce 2022.

Mezi prvními na privatizačním seznamu figuruje angolský ropný gigant Sonangol, společnost zabývající se obchodováním s diamanty Endiama nebo letecký dopravce TAAG. Společnosti jsou rozděleny do čtyř skupin: národní referenční společnosti, pobočky a aktiva Sonangolu, průmyslové jednotky ve Speciální ekonomické zóně, další společnosti a aktiva. Privatizaci bude řídit IGAPE (Instituto de Gestão de Activos e Participações de Estado), která spadá pod angolské ministerstvo financí. Veškeré informace k jednotlivým fázím privatizace a jejím pravidlům včetně seznamu aktuálně nabízených firem v privatizaci lze nalézt v portugalštině na webu

Zprivatizována by měla být i angolská letecká společnost TAAG. Foto: Shutterstock

Celý proces privatizace je hlídán Světovou bankou, která byla zvolena také jako strategický poradce. Bude tak zajištěna přesnost, transparentnost a výběr nejlepších postupů k zamezení korupce či jiných nekalých praktik. Světová banka poskytla na rok 2019 Angole půjčku ve výši 500 mil. USD a další půjčku v hodnotě přes 1 mld. USD by měla získat v následujících třech letech na projekty zaměřené na vodohospodářství, sociální bezpečnost, zemědělství, místní rozvoj, dopravu a na rozvoj solární energie.

Privatizační plán je jednou z mnoha změn, které nastolil prezident João Lourenço po nástupu do své funkce v září 2017. Angola se postupně stává otevřenější ekonomikou, která je více řízena tržním vývojem, snižuje míru byrokracie a bojuje proti korupci. Velmi ambiciózním plánem je diverzifikovat ekonomiku, začít rozvíjet průmyslovou výrobu ve všech odvětvích, stát se opět potravinově soběstačnou zemí a zvyšovat vývoz k vyrovnání obchodní bilance. Za tímto účelem jsou přijímány nové zákony k přilákání zahraničních investorů, konkurenční zákon, úprava celních sazeb a zjednodušení celních procedur, zakládání průmyslových zón, přechod na plovoucí směnné kurzy a další změny.

Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví České republiky v Pretorii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět