ANGOLA HODLÁ BUDOVAT VODNÍ A SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. ROZŠÍŘÍ I ŽELEZNIČNÍ SÍŤ

Angola schválila novou Strategii ke změně klimatu 2021-2025, která představuje hlavní vizi směřování k eliminaci vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Hlavními oblastmi, na které se chce země zaměřit, jsou energetika, zalesňování a ochrana stávajících porostů, rostlin i zvířat, a také doprava. Všechny tyto oblasti představují příležitosti pro české společnosti.

Angola sází na vodní energii. Ilustrační foto: Shutterstock

Ani Angola se nedrží zpátky, pokud jde o sliby a závazky v boji proti dopadům rostoucích emisí skleníkových plynů. Ještě před Konferencí OSN o změně klimatu (COP 26) v britském Glasgow schválila dlouho očekávanou Národní strategii ke změně klimatu 2021-2025 (Estrategia Nacional para as Alterações Climáticas). Tato strategie odráží cíle stanovené v Pařížské dohodě.

Vedle této strategie vláda také rozhodla o vzniku Národního systému monitorování, reportování a ověření klimatické politiky, přijala Nařízení o zelených plochách a Národní strategii vzdělávání o životním prostředí na období 2021-2027. Cílem těchto nových „nástrojů“ je komplexnější přístup k problematice změny klimatu, diverzifikace ekonomiky a dosažení udržitelného růstu, i větší zapojení angolských občanů do klimatické politiky. Angolané se tak nyní mohou opřít o propracovanější pohled na problematiku změny klimatu a navazují na již započaté aktivity angolské vlády i hlavy státu. Prezident João Lourenço měl klimatické změny ve své agendě již během prvního funkčního mandátu.

ENERGETIKA

Angola je jednou z mála zemí, která těží z obrovských zásob vody a ty také využívá jako primární obnovitelný zdroj energie. Podíl hydroelektráren na energetickém mixu je 58 %, dalších 38 % tvoří tepelná energetika a zatím nejmenší 4% podíl má solární energetika. Celkově země vyrábí 62 % elektřiny z „čistých“ zdrojů a jejím cílem je dosáhnout 70 % do roku 2025. Angola chce dále rozšiřovat stávající vodní elektrárny a stavět malé a střední elektrárny, které by pomohly s elektrifikací odlehlých míst. Vedle toho je jejím cílem i podpora solární energetiky v podobě budování fotovoltaických parků a využití vysoké intenzity slunečního záření na svém území.

ZALESŇOVÁNÍ A OCHRANA PŘÍRODY

Angola si stanovila jako jeden z cílů zalesňování svého území, ochranu národních parků, jedinečné vegetace a divoké zvěře. Důležitým tématem je i ochrana a obnovování mangrovníků podél celého angolského pobřeží. Do těchto aktivit se zapojil i prezident a společně s první dámou zasázeli přes 200 mangrovníkových noh. Aktivně se do ochrany mangrovníků zapojuje ropný gigant Sonangol společně s asociací Otchiva.

DOPRAVA

Angola si stanovila cíl podpořit železniční dopravu. Hodlá zajistit nejvýznamnější toky zboží i surovin mezi okolními zeměmi a jejími hlavními přístavy právě obnovou a výstavbou nových železnic. Aktuálně projednávaným tématem je železniční spojení mezi Angolou (přístavem Lobito v provincii Benguela) a Zambií k přepravě vytěžených nerostných surovin ze Zambie. Dále se jedná o zavedení železniční linky mezi Angolou a Tanzanií. V automobilové dopravě chce Angola podpořit postupný přechod k elektromobilitě, ale nestanovuje si konkrétní cíle.

 Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Pretorii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět