ANGOLA CHYSTÁ VÝSTAVBU MENŠÍCH VODNÍCH ELEKTRÁREN

Vodní elektrárny představují nejvýznamnější energetický zdroj v Angole. Potenciál hydroenergetiky, který se odhaduje až na 18 GW, však není zcela využit, a proto angolské ministerstvo energetiky a vody plánuje rozšířit množství vodních elektráren, zvláště těch malých a středních.

Angola je zemí s výjimečným bohatstvím vodních zdrojů. Foto: Shutterstock

S ohledem na blížící se parlamentní volby, které budou na podzim 2022, je velký tlak na zahájení těchto projektů co nejdříve. České podniky mají příležitost se do výstavby těchto elektráren zapojit a nabídnout projekty na klíč, s čímž jim může pomoci Velvyslanectví České republiky v Pretorii.

VÝJIMEČNÉ VODNÍ BOHATSTVÍ

Angola představuje zemi s výjimečným bohatstvím vodních zdrojů, které jsou tvořeny jezery a množstvím řek s vysokým průtokem a velkým spádem díky členitému povrchu a výškovým rozdílům mezi centrální plošinou a zbytkem země. Právě vodní energetika je největším zdrojem elektřiny v zemi s podílem více než 56 %. Na druhém místě je tepelná energetika s podílem 40 % a nejmenší podíl má solární energetika, která se teprve rozvíjí (necelá 4 %). Celková instalovaná kapacita v Angole dosahuje aktuálně 5,5 GW.

Mezi hlavní řeky patří Kwanza, Queve, Catumbela e Cunene, na kterých se od 50. a 60. let minulého století začaly stavět první vodní elektrárny. Mezi největší vodní elektrárny patří Laúca (1GW s potenciálem 2 GW), Cambambe (920 MW) a Capanda (520 MW). Odhaduje se, že potenciál vodní energetiky dosahuje až 18 GW, a proto má Angola plány i nadále rozvíjet vodní energetiku a stavět další vodní elektrárny s preferencí středních a malých elektráren, které by pokryly potřeby komunit v méně dostupných místech. 

Angolské ministerstvo energetiky a vody před několika lety identifikovalo přes 20 projektů malých a středních vodních elektráren po celé zemi a teprve v roce 2021 udělalo užší selekci nejvýznamnějších projektů, o které má aktuálně zájem. V Angole se pomalu blíží volby, které budou za necelý rok a půl (na podzim 2022) a administrativa prezidenta João Lourença by se chtěla pochlubit svými úspěchy včetně pokroku ve výstavbě vodních elektráren, které jsou také součástí dlouhodobého plánu Angola Energia 2025.

PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ FIRMY

České podniky a jejich produkty mají v Angole stále velmi dobrou pověst, a proto se rýsuje příležitost ve výstavbě malých a středních vodních elektráren na klíč. V Angole zatím téměř nepůsobí místní podniky s dostatečným know-how, se kterými by bylo možné spolupracovat. Proto je důležité, aby české podniky přišly s ucelenou nabídkou EPC dodavatele. Významnou podmínkou pro získání zájmu angolské strany je nabídka financování se splatností úvěru mezi 15-20 lety. Dlouhá délka splatnosti úvěru vyplývá z ujednání mezi angolským ministerstvem financí a Mezinárodním měnovým fondem, který pomáhá Angole konsolidovat veřejný dluh, veřejné finance a nastartovat udržitelný ekonomický růst. 

Pro získání více informací ke konkrétním identifikovaným projektům malých a středních vodních elektráren a pro pomoc při komunikaci s ministerstvem energetiky a vody Angoly je možné se obrátit na ekonomickou diplomatku Ing. Kristýnu Mainu Chvátalovou, email: kristyna_chvatalova@mzv.cz.

Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Pretorii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět