AMERIKA DOHÁNÍ ZPOŽDĚNÍ V ELEKTROMOBILITĚ VEŘEJNÉ DOPRAVY

Zatímco v čínských městech jezdí v současné době více než 425 tisíc elektrobusů, tedy 99 % elektrobusové flotily světa, USA reagují z mnoha důvodů na trend elektromobily v městské hromadné dopravě s poměrným zpožděním. Tento stav se ale poslední dobou mění a představuje tak příležitosti i pro firmy z České republiky.

Lídrem v elektromobilitě je Kalifornie. Na snímku elektrobus, který zajišťuje přepravu mezi univerzitním kampusem ve Stanfordu a nedalekým zdravotním střediskem. Foto: Shutterstock

Dopravní sektor je se zhruba 30% podílem zdaleka největším emitentem skleníkových plynů do ovzduší v USA na základě informace od Environmental Protection Agency. Cílem je snížit tyto emise až na nulu nejpozději do roku 2050. Jednotlivá města a státy v USA proto postupně přicházejí s plány, jak tohoto ambiciózního cíle dosáhnout. Jejich nedílnou součástí je mimo jiné i urychlené zavádění elektrobusů dopravními podniky a dalšími často i privátními subjekty.

LÍDREM JE KALIFORNIE

V současnosti je v provozu ve všech amerických městech zhruba 2000 elektrobusů (Battery Electric Buses) a jejich počet skokově roste. Zatímco se celkový počet v meziročním srovnání oproti roku 2018 zvýšil o 36 %, jejich rozšíření se primárně koncentruje do několika málo amerických států primárně s celoročním vhodným klimatem, tedy do Kalifornie, Washingtonu a na Floridu, abychom jmenovali alespoň tři největší podle počtu provozovaných elektrobusů. V samotné Kalifornii je pak provozována téměř polovina všech elektrobusů v zemi. Primárním zákazníkem jsou místní dopravní podniky, které elektrobusy postupně nakupují do svých flotil. V roce 2019 mělo alespoň jeden elektrobus ve své flotile 202 dopravních podniků v USA.

Stejně jako existuje finanční podpora elektromobility v individuální dopravě, jejímž rozvojem se už web Export.cz zabýval, je v USA finančně podporováno zavádění nových elektrobusů jak na federální, tak na státní úrovni. Například jen mezi roky 2013 a 2019 úřad Federal Transit Administration (FTA) poskytl více než 350 milionů dolarů na nákup autobusů s nulovými či nízkými emisemi skleníkových plynů v rámci Bus Programu. Na úrovni jednotlivých amerických států pak existují další programy, které podporují nákupy elektrobusů nejen dopravními podniky, ale i dalšími subjekty, v případě USA pak nejčastěji univerzitami.

Nízkoemisní alternativou vůči klasickým palivům bývá také stlačený zemní plyn CNG, jako v případě tohoto školního autobusu. Foto: Shutterstock

JEDINÝ VÝROBCE V USA

Na základě již vznesených požadavků dopravních podniků by do roku 2045 mělo jezdit v amerických městech kolem 70 tisíc elektrobusů. Současná poptávka po nich výrazně převyšuje schopnosti firem elektrobusy dopravním podnikům dodávat. Největším a v podstatě jediným americkým výrobcem elektrobusů je společnost Proterra, která jako jediná z amerických výrobců dokázala zachytit nástup elektromobility. Na trhu USA jí zdatně sekunduje zatím pouze čínský výrobce BYD, který již dodává elektrobusy například do města Anaheim a celkem zhruba 1000 elektrobusů po celých USA.

Americká města si také postupně zpracovávají studie na vytvoření „cestovních map“ ohledně investic do elektrifikace MHD. Výjimkou není ani město Chicago. S nástupem nového vedení města v roce 2019 se zavázalo do roku 2040 plně elektrifikovat flotilu necelých 2000 autobusů MHD. Město má ve zkušebním provozu od roku 2014 dva elektrobusy, v roce 2018 pak objednalo dalších dvacet právě od společnosti Proterra, které budou uvedeny do provozu koncem roku 2020. Za těchto dvacet elektrobusů včetně nabíjecí stanice město Chicago zaplatilo 32 milionů dolarů.

Do konce roku 2020 město plánuje uveřejnit nabídku na nákup dalších zhruba 35 elektrobusů s využitím federální finanční podpory. Do konce roku 2023 Chicago plánuje vyřadit až 1000 stávajících autobusů na naftový pohon, přičemž většina z nich má být nahrazena buď autobusy na „čistou naftu“, nebo právě elektrobusy v návaznosti na vyhodnocení zkušeností s těmi dosavadními.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

Obdobné plány na elektrifikaci MHD vyhlašují i další americká města, například Los Angeles plánuje elektrifikaci MHD do roku 2030, Indianapolis do roku 2035, New York do roku 2040. S ohledem na tuto skutečnost českým firmám doporučujeme, aby možnost zapojení se do elektrifikace MHD v amerických městech zvážily, optimálně pak ve spolupráci s dalšími silnými evropskými nebo americkými partnery, kteří již na trhu USA působí, případně své elektrobusy již testují či v blízké době jejich testování plánují. Jak bylo uvedeno, výhledově se jedná o trh v řádu desítek tisíc kusů.

Navíc je možné na americkém trhu navázat na úspěšné dodávky českých trolejbusů (San Francisco, Dayton), elektrické výzbroje při modernizaci trolejbusů ve spolupráci se společností New Flayer v Bostonu a dalších městech či na dodávky tramvají do měst Portland a Tacoma. Tento zájem o elektrifikaci MHD, koncentrovaný původně především do Kalifornie, od konce 90. let postupně upadal zejména s poklesem ceny pohonných hmot.

Je třeba si uvědomit, že v mnoha případech se ovšem bude jednat o veřejné zakázky financované z federálních zdrojů vypisované jednotlivými dopravními podniky na úrovni města či státu, a proto se na ně budou vztahovat striktní pravidla podle zákona Buy American Act. Tedy i požadavek, aby se americký výrobce podílel na zakázce minimálně z 50 % nebo aby produkce probíhala na území USA. Nicméně pravidla aplikace Buy American Act jsou v konkrétním obchodním případě značně komplikovaná. V tomto jsou české zastupitelské úřady v USA připraveny nabídnout součinnost českým firmám v dalším postupu, pokud budou mít zájem se o některé z budoucích veřejných zakázek v tomto sektoru ucházet.

TOMÁŠ TRNKA, ekonomický diplomat, Generální konzulát v Chicagu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět