AMERICKÝ STŘEDOZÁPAD CHYSTÁ VODÍKOVÝ HUB

Středozápadní aliance pro čistý vodík byla americkou administrativou vyhlášena jako jeden z regionálních vodíkových hubů v USA. Do regionu tak z federálních zdrojů míří 1 miliarda dolarů na podporu rozvoje kompletní vodíkové infrastruktury. Pozitivní dynamika v sektoru může být díky plánovanému projektu ekonomické diplomacie PROPED příležitostí i pro české subjekty.

Ilustrační foto: Shutterstock

Letos na podzim americká administrativa vyhlásila sedm regionálních vodíkových hubů (H2Hubs). Jedná se o projekt, který je v gesci amerického Ministerstva pro energetiku (Department of Energy) a jehož prostřednictvím bude rozvoj vybraných regionálních vodíkových hubů významně podpořen z federálních zdrojů. Jedním z úspěšných projektů je i projekt Midwest Hydrogen Hub, který představila Středozápadní aliance pro čistý vodík (The Midwest Alliance for Clean Energy, MachH2).

SEDM DESÍTEK HRÁČŮ

Aliance sdružuje více než 70 subjektů z oboru napříč podnikatelským a veřejným spektrem, a to především ze států Illinois, Indiany a Michiganu. Z programu Ministerstva pro energetiku tak právě do tohoto regionu zamíří významná investice ve výši 1 miliardy dolarů na kompletní rozvoj vodíkové infrastruktury. Tato investice je součástí širšího úsilí stávající administrativy přispět k naplnění národních klimatických cílů spočívajících v dosažení produkce pouze čisté elektrické energie do roku 2035 a bezemisního hospodářství do roku 2050.

NÁRODNÍ SÍŤ ČISTÉHO VODÍKU

Bezprostředním cílem federálního projektu H2Hubs je vytvořit národní síť čistého vodíku, která výrazně přispěje k dekarbonizaci mnohých sektorů ekonomiky, zejména pak těžkého průmyslu a nákladní dopravy. Lokální projekt MachH2 díky strategickému využití vodíku v oblastech, jako je výroba oceli, skla, výroby energií, nákladní dopravy a udržitelných leteckých paliv, by měl výrazně přispět k dekarbonizaci těchto sektorů. Tím by se  emise uhlíku mohly snížit o přibližně 3,9 milionu tun ročně (to odpovídá odstranění emisí z 867 tisíců benzinových automobilů za stejné období).

Projekt Středozápadní aliance pro čistý vodík MachH2 předpokládá výrobu vodíku prostřednictvím využití rozmanitých zdrojů energie včetně obnovitelné energie, jaderné energie a zemního plynu se zachytáváním oxidu uhličitého. Záměrem je pokrýt celý produkční řetězec výroby čistého vodíku. Rýsuje se možnost, že projekt bude expandovat i do dalších sousedních států. Nahrává tomu skutečnost, že se aliance nachází v klíčovém průmyslovém a dopravním koridoru USA.

PŘÍPRAVA ČESKÉ MISE

Do srdce amerického Středozápadu je plánován i projekt ekonomické diplomacie finančně zajištěný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, který je zacílen na odborná pracoviště a firmy věnující se vývoji v oblasti energetiky a zelených technologií. Na úrovni byznysu je projekt reakcí na konkrétní výše zmíněné investice v regionu. Na vědecko-výzkumné úrovni si klade za cíl využít potenciál navázání spolupráce, který jurisdikce Generálního konzulátu ČR v Chicagu nabízí s ohledem na skutečnost, že se zde nacházejí významné národní laboratoře při Department of Energy (Argonne National Laboratory a Fermilab v Illinois a Ames Lab v Iowě). Mise se uskuteční v druhé polovině května roku 2024 a je časově navázána na Global Economic Summit v Indianě, v rámci kterého bude energetika jedním z hlavních témat. Zájemci z řad českých firem a vědecko-výzkumných institucí mohou v případě zájmu o účast na misi kontaktovat Generální konzulát v Chicagu na emailové adrese Chicago.Commerce@mzv.gov.cz.

Monika Bokšová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Chicagu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět