AMERICKÉ SUBVENCE DO ELEKTROMOBILITY MOHOU ZNEVÝHODNIT VÝROBCE Z EU

Americký zákon o snížení inflace (Inflation Reduction Act, IRA) vzbudil mnoho diskusí a stal se i jablkem sváru mezi USA a EU. Část subvencí, které zákon předpokládá, totiž zvýhodňuje domácí výrobce elektromobilů a výrobu realizovanou v Severní Americe, případně ve státech pokrytých dohodami o volném obchodu. Norma tak může vést k znevýhodnění komponentů z EU, odlivu investic a k horší pozici unijních firem na třetích trzích.

Ilustrační foto Shutterstock

Na setkání Trade and Technology Council (TTC) mezi USA a EU zdůraznila výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager, že je třeba zvýšit transparentnost amerických podpor. Pravidelně se navíc setkává americká a evropská pracovní skupina, která má za úkol vzniklé problémy řešit. IRA je samozřejmě i tématem mezi českými a americkými představiteli. Zákon nicméně platí a není příliš pravděpodobné, že by Kongres přistoupil k brzké legislativní změně. Existuje i politický tlak v USA evropským požadavkům příliš neustupovat. Zákon sice může přinést některé příležitostí pro naše subjekty, ovšem zároveň přináší riziko odlivu investic i výroby elektromobilů z Evropy. Provozní podpory narušují trh a soutěž silněji oproti investičním podporám, neboť de facto přesunují riziko podnikání od akcionářů na daňové poplatníky.

EU zvažuje vlastní pravidla podpory

Válka na Ukrajině ještě zhoršila očekávaný negativní dopad IRA, a to vzhledem k cenám energie v EU. Ceny energií a vysoké podpory z USA mohu výrazně narušit evropské plány. EU proto zvažuje v reakci na IRA přizpůsobit vlastní pravidla veřejné podpory. Unie tímto způsobem může zvýšit kapacitu pro levnou a čistou energii. Diskuse k přesné podobě tohoto kroku nicméně ještě probíhají.  EU zároveň vyvíjela úsilí, aby byla z potenciálně protekcionistických daňových výhod byla alespoň vyjmuta auta na leasing.

USA mezitím vydaly několik dokumentů, které zákon a jeho aplikaci ozřejmují. Jde například o rozsáhlou příručku (182 stran), která například obsahuje právní základ jednotlivých podpor, přehled způsobilých příjemců, formu podpory, délku jejího trvání apod. Může být použitelná pro případné zájemce o poskytnutí podpory. V tabulce, kde jsou uvedeny jednotlivé aspekty podpory, ovšem text obsahuje pouze státy, které mají uzavřenu s USA dohodu o volném obchodu.

Podrobnější pravidla

V samotném závěru roku 2022 vydalo americké ministerstvo financí další informace k části IRA, která se týká „čistých“ vozidel a jejich podpory. Ministerstvo financí USA vydalo Bílou knihu, která naznačuje, jak budou vypadat budoucí pokyny k těmto podporám, včetně procesu k posuzování podmínek týkajících se vzácných prvků a požadavků na složení baterií. Kritické materiály použité pro výrobu vozidel musí být vytěženy či zpracovány v Severní Americe či ve státě, s nimž mají USA uzavřenu Dohodu o volném obchodu. Ministerstvo financí USA vydalo také mj. odkaz na seznam výrobců, kteří avizovali vůči americké Internal Revenue Service splnění podmínek pro udělení podpory. Tento seznam se bude aktualizovat. V čase vydání Bílé knihy v něm evropští výrobci nebyli. Obecný přehled naleznou zájemci i v seznamu často kladených otázek.

Bílá kniha potvrzuje, že podpora pro komerční vozidla (vozidla na leasing) by neměla omezujícím podmínkám čelit, což je pozitivní pro evropské výrobce. Stále ovšem zůstává velká část vozidel, kde může být přístup evropských výrobců k podporám obtížný.

Martin Fott, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět