Americká nadace podpoří Mexico City na cestě k digitalizaci

Hlavní město Mexika bylo vybráno do projektu, ve kterém nadace Bloomberg Philanthropies věnuje celkem šesti metropolím 17 mil. USD na podporu digitálních inovací. V rámci projektu budou do chodu samosprávy zapojeny moderní technologie, které pomohou efektivnější správě a řešení problémů. Tříletý projekt nabízí uplatnění i pro české IT technologie a řešení.

Ilustrační foto Shutterstock

Mexico City bylo vybráno spolu se San Franciscem, Amsterdamem, Washingtonem, Bogotou a Reykjavíkem. Města byla zvolena s ohledem na jejich dosavadní odhodlání vytvářet propojenější a digitálně inkluzivnější místa pro život. Claudia Sheinbaum, starostka Mexico City, si jako jednu z hlavních priorit vytyčila právě podporu zranitelných skupin obyvatel skrze jejich digitální inkluzi. V rámci tříletého programu nadace budou fungovat odborné inovační týmy (i-týmy), jejichž cílem bude pomoci místním samosprávám využívat výhody digitálních technologií ke zlepšení veřejných služeb.

Mexico City v posledních letech investuje do digitalizace velké úsilí, ke koordinaci metropole zřídila i zvláštní agenturu (Agencia Digital de Innovación Pública), která postupně realizuje změny v přístupu k informacím, digitalizaci vnitřních procesů města, on-line přístupu ke službám pro občany, pokrytí veřejných prostranství wifi (celkem 25 tisíc míst) a podobně.

Podpora Bloomberg Philanthropies ve výši 1,5 mil. USD má být v Mexico City využita na posílení Jednotného informačního systému pro občany, Jednotného digitálního klíče občana, portálu Otevřených dat a Geografického informačního systému města. Dále se město v rámci projektu zaměří na rozšíření digitalizace administrativních procesů a Tianguis Digital, portál publikující veřejné zakázky města. 

Bloomberg podpořil již 43 města

Agentura Bloomberg Philanthropies začala financovat i-týmy v roce 2011, aby pomohla starostům integrovat nové technologie do řešení každodenních procesů veřejné správy, a zlepšit tak její služby občanům. Letošní granty se nově zaměřují výhradně na digitální transformaci těchto procesů. Podle Michaela R. Bloomberga, zakladatele Bloomberg Philanthropies, je cílem grantového programu podpořit úsilí měst v digitalizaci, která přinese prospěch všem obyvatelům města.

V předchozích letech nadační program i-týmů spolupracoval již se 43 městy, zejména v USA (například Seattle, Los Angeles), ale třeba i v Kanadě (Toronto) nebo Izraeli (Tel Aviv, Jeruzalém).

Daniela Sedláková, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Mexiku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět