Alžírsko zrušilo omezení pro zahraniční investory

Alžírsko se otevírá zahraničním investorům. Pro nově založené společné podniky již nebude platit pravidlo, podle něhož nesmí podíl cizího subjektu přesáhnout 49 procent.

Ilustrační foto: Shutterstock

Výjimku nadále tvoří takzvané strategické podniky. Spadají sem veškeré aktivity ve vojenské oblasti včetně činností spojených se stavbou a údržbou železnic, přístavů a letišť, veškerá těžba surovinových zdrojů, ať už podzemní či povrchová. Do strategické kategorie patří také farmaceutický a energetický průmysl. Pro ten platí zvláštní investiční pravidla. Výjimku má také veškerá přenosová soustava a distribuční síť plynu.

Kromě investičního pravidla bylo zrušeno i předkupní právo. Zahraniční investice jsou povoleny bez nutnosti spolupráce s tuzemskými investičními partnery.

Právníky text nových nařízení nemůže zcela uspokojit, jelikož prováděcí nařízení zveřejněna nejsou a také není dořešena otázka retroaktivity. Alžírsko zmíněným dodatkem nicméně vykročilo vstříc zahraničním investicím, které byly jako zdroj příjmů vládou dlouhodobě zanedbávány. Poměr zahraničních investic k HDP v Alžírsku nedosahuje ani 20 %, zatímco v Egyptě sahá k 50 %, v případě Maroka pak přes polovinu. V Tunisku sice v absolutních číslech zahraniční investice dosahují nejméně ze zemí v regionu, ale percentuálně pak tvoří přes 67 % tuniského HDP.

Import aut namísto dílů

Zrušení preferenčního režimu na dovoz CKD a SKD dílů pro automobilový průmysl, který byl poslední rok trnem v oku ministerstvu průmyslu a dolů a který měl alžírskou pokladnu připravit o miliardové příjmy, bude nyní nahrazeno dovozem kompletních osobních vozů. Alžírští koncesionáři tak o své podnikání nepřijdou a zahraniční producenti automobilů se vrátí k vývozu celých vozů tak, jak ho v zemi realizovali do roku 2016.

V návaznosti na zrušení preferenčního režimu uzavře svou montážní linku firma Gloviz provozující značku KIA ve městě Batna. Koncesionář značky Škoda SOVAC pro změnu dokončí montáž uvolněných komponent během jednoho roku, a obslouží tak klienty, kteří již vozy uhradili.

Dovoz nových vozů ze světa bude ovšem zatížen vysokým clem, a to ve výši 100 000 – 2 miliony alžírských denárů (v přepočtu 18 tisíc – 370 tisíc Kč). Alžírská vláda také nařídila zvýšení srážkové daně na poskytování přeshraničních služeb z původních 24 % na 30 %, chce tak zahraniční podniky podpořit k otevření jejich poboček na území Alžírska.

Dovoz komponent pro strojní, elektrický a elektronický průmysl a náhradní díly je osvobozen od cel a DPH po dobu 2 let s možností prodloužení. Provozovatelé montážních linek v Alžírsku tak mohou využívat preferenčního režimu a navýšit tak výrobu, vláda tím zároveň předpokládá úspory na devizovém účtu.

Vedle tradičních oborových příležitostí, jejichž výčet naleznete v Mapě oborových příležitostí, v zemi bude narůstat zájem také o „chytrá“ řešení, zemědělskou techniku a technologii a zdroje obnovitelných energií. Obchodně-ekonomický úsek je Velvyslanectví ČR v Alžíru je k dispozici na e-mailu commerce_algiers@mzv.cz.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět