Alžírsko zavádí restrikce na dovoz ovoce a léčiv

Alžírsko se potýká s výpadky příjmů z vývozu ropy a ropných produktů, a tenčící se devizové rezervy tak chrání pomocí různých protekcionistických opatření. Ta nejnovější se týkají dovozu ovoce a léčiv. Cílem je snížení objemu dovozů z loňských 41 miliard USD o deset miliard dolarů.

Ilustrační foto Shutterstock

Alžírská Asociace bankovních a finančních institucí vyhlásila zákaz dovozu ovoce v konkrétních obdobích roku s odvoláním na ochranu místní produkce. V praxi tak došlo k omezení dostupnosti a zároveň navýšení cen ovocných plodů konkrétně tedy –  citrusů, broskví, meruněk, třešní, švestek, hroznového vína, hrušek, jablek, mandlí, fíků, granátových jablek, mišpulí a kdoulí. Zákaz dovozu těchto položek si klade mimo jiné za cíl podpořit národní plán rozvoje potravinové soběstačnosti z vlastních zdrojů. Z podstaty struktury českého vývozu na české exportéry nemá žádný dopad.

Další nové restriktivní opatření se týká farmaceutického průmyslu a dovozu léčiv, jakož i zdravotnických pomůcek. Alžírská centrální banka vůči dovozcům uplatňuje princip zvaný domicilace. Jde detailní prověřování solventnosti dovozce, jeho vazby na jeho alžírské klienty a podobně. Celý proces trvá přibližně tři měsíce. V širším smyslu jde o prevenci před devízovými úniky z Alžírska. V minulosti totiž řada místních obchodníků masivně vyváděla svůj kapitál, což je jeden z faktorů, který zemi přivedl do ekonomické krize.

Atesty na léčiva

K domicilaci se nyní přidala ještě žádost o atestaci vydávanou sekcí farmaceutického průmyslu alžírského ministerstva průmyslu. Žádost bude nutně obsahovat plán dodávek zboží na stanovený rok, pro forma fakturu pro potřeb, stav skladu ke dni podání žádosti, formulář celní správy D10 ve vztahu k předešlým dodávkám stejně jako potvrzení o domicilaci předešlých dodávek, včetně objednávek zdravotnických zařízení. Alžírské ministerstvo průmyslu a příslušná sekce pod vedením Drifi Khoudira dostala od prezidenta Abdelmajida Tebbouna za úkol snížit objem dovozu zdravotnických pomůcek a léčiv o 400 milionů USD do konce letošního roku. Prezident Tebboune chce tímto krokem zajistit rozvoj alžírského farmaceutického průmyslu, ale také naprosto neskrývaně ochránit konkurenceschopnost alžírské farmaceutické firmy Saidal, která ještě před vypuknutím koronavirové pandemie držela 30 % trhu. V důsledku uvolnění dovozu po dobu několika měsíců se její podíl na trhu s léčivy snížil na pouhých 10 %.

Takzvaná domicilace představuje významné zpomalení obchodních transakcí a jistě také odrazuje mnohé zájemce z řad importérů od jejich podnikatelských aktivit. Makroekonomická situace země se ale jeví natolik špatně, že Alžírsko bude chtít přistoupit k obnovení orgánu dobře známého z 80. let minulého století, kdy byl zahraniční obchod významně limitován takzvaným Výborem ekonomické stability/ Comité des Grands Equilibres. Ten měl v období po propadu cen ropy za úkol posoudit nezbytnost dovozu zboží a služeb s ohledem na zachování devizových rezerv.

Zakázán je mimo jiné dovoz některých sezónních druhů ovoce. Foto Shutterstock​

Bude import povolovat rada vlády?

Nově by tak mohla vzniknout rada vlády, která bude vydávat posudek k jednotlivým zahraničním transakcím, a údajně tak chránit tuzemskou výrobu, diverzifikaci hospodářství a bilanci státního rozpočtu. O podobě nového nástroje na snížení dovozu do země dosud nejsou publikovány bližší informace. Kritici ale tvrdí, že zahraniční transakce se denně počítají na tisíce operací, které jsou prakticky nesledovatelné.  Samotný provoz nového orgánu by byl tedy finančně náročný. Velkým otazníkem také zůstává, jak chce vláda zajistit chod a rozvoj tuzemského průmyslu, který je závislý na dovozu součástek, případně strojů a dalšího vybavení.

K přezkumu daňové a výdajové politiky vede alžírskou vládu nejen koronavirová situace, ale i nedostatek devizových rezerv, jejichž objem klesá nyní již tempem 20 mld. USD. Kabinet tak v posledních letech zavedl mnoho restriktivních opatření – od zákazu dovozu přes podporu licenční výroby v místě až k uvalení velmi vysokých cel.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět