ALŽÍRSKO SCHVÁLILO NOVÝ INVESTIČNÍ ZÁKON

Přijetí nového rámce pro podporu přímých zahraničních investic posílá pozitivní signál zahraničním i domácím subjektům. Z poskytnutých výhod by v budoucnu mohly profitovat i české firmy, které se rozhodnou investovat v Alžírsku. Nový zákon by v budoucnu měly doplnit některé další důležité nástroje, na kterých vláda pracuje, jako je úprava bankovního systému a modernizace legislativy v jiných odvětvích včetně oblasti duševního vlastnictví.

Alžírský přístav. Foto: Shutterstock

Zákon, jenž vstoupil v platnost koncem července 2022, si klade si za cíl nově definovat a vyjasnit právní a institucionální rámec investování v Alžírsku a zároveň zakotvit zásady svobody investování, transparentnosti a rovnosti v zacházení s investicemi. Snaží se také zjednodušit postupy a obsahuje některé nové prvky, které umožňují investorům ušetřit čas při komunikaci se správními orgány například zřízením jednotného kontaktního místa.

INVESTIČNÍ POBÍDKY

Pokud investiční projekt může využít některý z pobídkových režimů, jsou nabízeny výhody ve formě daňových, parafiskálních a celních pobídek. Zisky mohou být převedeny do země původu ve formě dividend. Kvalifikační kritéria pro investice, zejména do výroby zboží a služeb a s vyloučením přeprodeje dovezeného zboží, které mají nárok na tyto výhody, jsou podrobně popsány v osmi vyhláškách, které byly během podzimu zveřejněny, současně s postupy, kterými se řídit. Rozhodčí řízení zůstává pravidlem pro všechny projekty, které zahrnují dohodu mezi státem a investorem.

DALŠÍ ALŽÍRSKÉ PŘEDNOSTI

Zlepšování podnikatelského prostředí a usnadnění národních a zahraničních investic v Alžírsku patří mezi důležité součásti vládní politiky hospodářského rozvoje. Kromě nového investičního rámce může Alžírsko nabídnout dobrou infrastrukturu, geografickou blízkost evropskému trhu a v porovnání s EU levnější energie i pracovní sílu. České firmy by mohly tyto příznivé faktory využít a navázat tak na aktivní ekonomickou spolupráci a investiční činnost z éry Československa. České know-how a kvalita, především v oblasti strojírenství a nových technologií, mají v Alžírsku stále dobré jméno a byla by škoda tuto příležitost nevyužít.

Detailnější popis hlavních ustanovení zákona najdete v příloze tohoto článku na webu Velvyslanectví ČR v Alžírsku.

Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět