ALŽÍRSKO OTEVÍRÁ DOLY ZAHRANIČNÍM INVESTORŮM

Alžírsko, které stále drží 18. největší zásoby ropy na světě a 10. největší zásoby zemního plynu, pod tlakem hospodářské a zdravotní krize zaměřuje nově svůj zájem na ostatní významné surovinové zdroje.

Alžírsko je mimo jiné také těžařem zlata. Ilustrační foto: Shutterstock

Nově vzniklé ministerstvo dolů pod vedením Mohameda Arkaba nyní připravuje komplexní geologickou mapu zobrazující surovinový potenciál Alžírska, novou strategii těžby, a s tím související úpravu hornického zákona. Zadlužené státní podniky a prozatím nedostatečná síť družstev nevládnou dostatečnou kapacitou pro rozvoj těžby, proto se těžba i přes omezující investiční pravidlo 49/51 (maximální podíl 49 % pro zahraničního partnera) otevře zahraničním investorům.

Úprava hornického zákona má primárně směřovat k vyšší atraktivitě důlního sektoru pro tuzemské i zahraniční investory. Koncem roku 2020 a začátkem roku 2021 se navíc uskuteční série debat odborníků, která by měla vyústit v plán činností v oblasti těžby, a vytyčení hlavních os v těžbě nerostných surovin.

OD ZLATA PO FOSFÁTY

již teď je jasné, že průzkum a těžba se zaměří především na již existující významná ložiska v Ghar Djbilet, dále ložiska zlata v Hoggaru, olova a zinku v Oued Amizour (vilája Béjaia), a samozřejmě fosfáty v oblasti Bled El-Hadba (vilája Tebessa) a na východě Alžírska. Tato těžba by měla být akcelerována.

V případě fosfátů se dokonce chystá megaprojekt o rozpočtu až 16 miliard amerických dolarů v Tindoufu (na západě Alžírska). Cílem alžírsko-čínské investiční spolupráce podniků Asmidal (pobočka Sonatrachu) a Manal společně s čínskou skupinou CITIC je zařadit Alžírsko mezi největší světové vývozce hnojiv. Při rostoucích cenách pak právě fosfáty mohou Alžírsku zajistit naprosto klíčový příjem do státního rozpočtu.

GLOBÁLNÍ VÝZNAM FOSFÁTŮ

Krizi světové produkce potravin může prohloubit i nedostatek fosfátů, které využíváme jako průmyslová či přírodní hnojiva. Bez nich se totiž současný zemědělský výnos může snížit až na polovinu. Ostatně i Evropská komise fosfáty opakovaně zařazuje na seznam kritických surovin. Negativní prognózy dokonce hovoří o tom, že absence solidního řešení otázky fosfátů se následně může stát příčinou další zásadní globální krize, protože minerální rezervoár by mohl být vyčerpán už v roce 2040.

A zde právě Alžírsko společně se Západní Saharou, Sýrií a Čínou, kde souhrnně leží 80 % světových zásob fosfátů, sehrávají mimořádně významnou roli. Mimo kritické suroviny Alžírsko vládne středně velkým potenciálem.

ŠANCE PRO DODAVATELE DŮLNÍ TECHNIKY

Zájem alžírských partnerů se ubírá nejen směrem k zahraničním investorům, ale také dodavatelům důlní techniky, dekontaminačních zařízení, k odborníkům na rekultivace vytěžených dolů a lomů, a v neposlední řadě také k odborníkům na prospekční studie. V období mezi koncem roku 2020 a jarem 2021 Alžírská geologická služba (ANAM) společně s odborem pro správu dolů Ministerstva dolů (DG Mines) začne vypisovat veřejné zakázky v souvislosti s 5 strukturálními projekty těžby zinku, železné rudy a zlata. Ve výhledu je také podnikatelská mise za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v nadcházejícím roce. 

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět