ALŽÍRSKO OMEZUJE DOVOZ, ČELÍ LEVNÉ ROPĚ

První série ekonomických opatření v kontextu šíření COVID-19 v Alžírsku se svou skladbou příliš nevymyká světovým trendům. Lze v nich pozorovat především návaznost na dlouhodobý trend snižování dovozu a nově také rekordně nízké ceny ropy, na které je monokomoditní alžírská ekonomika závislá. Stávající opatření jsou nicméně spíše minimalistická.

Na Alžírsko nepříjemně dopadají také klesající ceny ropy. Foto: Shuttterstock

Alžírská vláda dlouhodobě usiluje o snížení výdajů za dovoz zboží a služeb, ve kterých hledá příčinu ekonomické recese. Tenčící se zásoby zahraničních deviz stály v posledních letech za mnoha restriktivními úpravami zahraniční obchodní politiky, od zákazu dovozu přes podporu licenční výroby v místě k „superclům“.
V rámci opatření COVID-19 bylo tudíž pro rok 2020 vyhlášeno snížení objemu dovozu z původních 41 miliard dolarů na 31 miliard. Příjmová strana celkového účtu, kterou z 90 % tvoří příjmy z vývozu ropy a navazujících produktu, se v letošním roce totiž sníží hned ze dvou důvodů – v důsledku rekordně nízké ceny za barel ropy a snížením poptávky. Úsporná opatření se vztahují i na rozpočet státního podniku Sonatrach, jehož náklady na investice a těžbu se sníží o polovinu na 7 miliard dolarů. S tím významně souvisí i pozastavení možnosti uzavírat nové smlouvy se zahraničními partnery na průzkumy a další služby.

ZÁKAZ STRATEGICKÉHO VÝVOZU

Na druhé straně byl omezen, respektive zakázán vývoz za současné situace strategických položek. Mezi 1219 položkami figurují především potravinové výrobky a zdravotnický materiál. V rámci přijatých opatření hodlá naopak alžírská vláda přednostně investovat do zemědělství, a to v souladu s již vyhlášeným plánem hospodářského rozvoje. Vzhledem k zamýšlenému projektu nového úřadu na podporu investic do zemědělství lze v blízké době očekávat řadu obchodních příležitostí v zemědělském a potravinářském sektoru i pro zahraniční partnery.
Prozatím neevidujeme výraznější snížení počtu vypisovaných tendrových řízení, naopak jsou vyhlašovány mimořádné zakázky zejména na dovoz obilovin v objemu stovek tisíců tun, pro více informací se obracejte přímo na obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Alžíru. Lze však očekávat zpomalení procesu veřejných zakázek, které nemají nejvyšší prioritu. S ohledem na snahu zamezit kontaktu osob při práci přijatá preventivní opatření mnoha úřadů vedou prozatím jen k odkladu otvírání obálek na konec dubna 2020.
Situace v alžírském přístavu zatím není stabilizována kvůli nedostatku personálu, který aktuálně pracuje ve směně od 8:00 do 17:30. Je nutné počítat s prodlevami při odbavování kontejnerů. Alžírská centrální banka z důvodu omezeného fungování logistických firem (DHL, UPS, FEDEX a dalších) umožnila předávat dokumentaci akreditivů a dokumentárního inkasa elektronickou formou mezi bankami při použití kódu SWIFT. Obracejte se, prosím, na Vaše exportní banky.

DALŠÍ OPATŘENÍ

Prezident Abdal Tadžíd Maddúni v rámci protikrizových opatření nařídil také snížit státní výdaje o 30 % (kromě mzdových nákladů), stabilizovat financování zdravotnického sektoru s ohledem na epidemiologická onemocnění, stabilizovat financování školství; zdůraznil také nutnost zefektivnění výběru daní a zavedení půjček na projekty zaměřené na digitalizaci a inovace. Znovu také vyvstala otázka zrychleného zavedení islámských finančních produktů, mezi nimi například bezúročné půjčky. Opatření prozatím nebyla rozpracována.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět