Alžírsko nabízí šance pro české vývozce skotu

Od ledna 2021 platí v Alžírsku zákazu dovozu čerstvých i mražených červených mas. Současně s tím se země snaží o rozvoj vlastního chovu hospodářského dobytka a celkové zhodnocení perspektiv daného sektoru. Obojí představuje nové příležitosti pro české firmy z oboru.

Ilustrační foto: Shutterstock

Dovoz červeného masa zemi ročně přišel na neuvěřitelných 122 milionů USD a v objemu ročně dosáhl pěti tisíc tun. Alžírské ministerstvo zemědělství přijalo Plán rozvoje zemědělství na období 2020-2024, v němž mimo jiné deklaruje snahu posílit vlastní kapacity chovu skotu a snahu zajistit si soběstačnost.

Do Alžírska je ročně dováženo přibližně 30 až 50 tisíc kusů jalovic. Mezi nejoblíbenější plemena dovážená převážně z Německa, Francie, Švýcarska, Holandska či Rakouska, patří Montbéliard, Holstein a Normandský skot. Jejich cena se pak pohybuje 1800 až 2200 eur za kus. Užitkový skot se do Alžírska dováží v počtu 300 až 500 tisíc kusů většinou plemen Charolais, Aubrac a Limousain za odhadní cenu 1000 až 1500 eur. Alžírské ministerstvo zemědělství vyhlásilo nové zootechnické požadavky stanovující stáří, váhu, zdravotní stav a vybraná plemena, která lze do země dovážet. Priorita, kterou země dává dovozu živých zvířat, se odráží i na snížení celních poplatků, ty se pak v případě dovozu březích jalovic blíží nule.

Země se potýká s nízkou dojivostí

Vzdor vůli alžírské vlády investovat a rozvíjet chovatelství skotu, naráží alžírští importéři na řadu nedostatků vlastního trhu, logistických kapacit i nelehké klimatické podmínky. Alžírsko obecně trpí nedostatkem moderních jatek, namísto nichž se stále využívá nelegálních tradičních jatek, která neodpovídají hygienickým normám. Jakkoliv byla přislíbena přestavba tří průmyslových jatek s kapacitou 100 kusů skotu a až 2500 kusů ovcí denně, nová zařízení zůstávají zatím jen plánem do budoucna. Podobně prakticky chybí velkoprodejní zařízení. Také hygienické podmínky chovu a částečně i klima způsobují, že dovozové jalovice o průměrné dojivosti 30 litrů denně po převozu do Alžírska dávají stěží 7 litrů denně. Podobně tristní čísla se pak vztahují k úmrtnosti jalovic, které se v Alžírsku dožívají průměrně do pěti let, zatímco jejich věk dožití v příznivějším prostředí dosáhne až dvaceti let. Příčinou je pravděpodobně nedodržování fytosanitárních a zootechnických podmínek dovozu, suché klimatické podmínky i kvalita pícnin.

Dalším čile diskutovaným tématem je cena červených mas, která zůstává vysoká navzdory národní produkci přesahující 50 milionů metráků ročně. Podnikatelské svazy ve snaze postupně navyšovat dovoz skotu a následnou vlastní produkci zvažují možnost nastavení předem definované marže v dobré víře, že díky ní dojde k regulaci cen. Ceny červených mas momentálně zaznamenávají jen mírné zvýšení, a to v důsledku poklesu kupní síly obyvatel, kteří aktuálně preferují nákup cenově dostupnějšího bílého masa. Tato situace se zvrátí s příchodem postního měsíce ramadánu, kdy deficit na trhu bude s vysokou pravděpodobností muset být dorovnán dovozem. Aktuální zákaz dovozu čerstvých a mražených mas tak bude možná „sezónně“ přerušen.

Trhu dominuje skopové maso

Hovězí maso z celkové produkce červených mas tvoří 30 %. Trhu tradičně dominuje skopové tvořící 60 % a okrajově pak spíše regionálně dostupné velbloudí, kozí či koňské maso. Alžírsko také patří mezi největší světové dovozce sušeného mléka. Spotřeba mléka v zemi neustále narůstá a dosahuje až 140 litrů na osobu ročně (skoro jednou tolik než v sousedních státech). Chov skotu a mlékárenský průmysl tak představují řadu příležitostí pro vývozce živých zvířat či investory v oblasti potravinářství.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět