ALŽÍRSKO LADÍ ZNALOSTNÍ EKONOMIKU A PODPORUJE STARTUPY

Alžírsko posouvá své představy o novém hospodářském modelu od průmyslové ekonomiky ke znalostní. V této oblasti země staví na zelené louce, proto Česko může nabídnout sdílení zkušeností se zdejším startupovým prostředím a smart inovacemi.

Ilustrace: Shutterstock

Velvyslankyně ČR v Alžíru Lenka Pokorná v doprovodu zástupce obchodně-ekonomického úseku navštívila alžírské ministerstvo startupů a sešla se náměstkem pro rozvoj znalostní ekonomiky Yacinem Oualidem. Obě strany si potvrdily zájem o společnou realizaci webináře zaměřeného na velmi aktuální téma Smart Cities.

PŘEKVAPIVÝ ZROD MINISTERSTVA

Alžírsko se jako jedna z mála zemí světa může chlubit institucí na úrovni ministerstva, která prosazuje a chrání zájmy mikropodniků a znalostní ekonomiky. Ministerstvo mikropodniků, startupů a znalostní ekonomiky bylo velkým překvapením nové vlády a jeho personální složení ještě větším. Jakkoliv ho řídí zkušený úředník Yassine Djeridene, známý dříve z ředitelského postu Centra pro vývoj high technologií (CDTA), ne tak docela mu sekunduje náměstek člena vlády Yacine Oualid, který za svou činnost zodpovídá přímo kabinetu premiéra.

Člověk z praxe, tak se dá shrnout dráha teprve 26letého politika, který z úřadu udělal zcela neministerskou instituci připomínající našlapaný startup se všemi atributy – kancelář jako open space, maximálně digitalizovaná komunikace a angličtina samozřejmostí. Vzděláním lékař Yacine Oualid se stačil zasadit o rozvoj vlastní firmy SSH nabízející cloudová řešení, která se posléze stala první platformou v Alžírsku poskytující webhosting, dále o založení firmy Smart Ways3 zaměřené na logistiku a geolokalizaci, a následně založil další firmu v Anglii zvanou Bright Solutions opět v oboru IT.

Velvyslankyně Lenka Pokorná při setkání s Yacinem Oualidem ocenila neprotokolární postupy, které úřadu umožňují flexibilně reagovat na nabídky zahraničních misí – těch zatím nebylo mnoho a Česká republika chce být hned po Itálii a Nizozemsku další zemí, která Alžírsku představí svou institucionální infrastrukturu podporující startupy, ale především se podělí o inovativní řešení českých, dnes již v mnoha případech „post“ startupů aktivních v oblasti řešení pro chytrá města.

SVĚT SE MĚNÍ, ALŽÍRSKO S NÍM

Svět se totiž mění a Alžírsko se musí měnit s ním, jak to náměstek Oualid zmínil v mnoha rozhovorech. A přichází první úspěchy: platforma startup.dz umožňuje alžírským mikrofirmám registraci a s ní přístup k získání označení „startup“, které je následně opravňuje k čerpání daňových úlev. Mezi daňová zvýhodnění patří: zproštění živnostenské daně, daně ze zisku, i daně z příjmu obchodní společnosti (IBS) po dobu 4 let od získání označení „startup“. Dovážené vybavení k využití při realizaci investičního projektu je zproštěno DPH a zatíženo clem do výše 5 %. Podobně podniky homologované jako „inkubátory“ jsou zproštěny živnostenské daně, IRG a IBS po dobu 2 let od získání označení „inkubátor“.

Mimoto se již v loňském roce ministerstvu podařilo prosadit legislativu, která umožňuje v Alžírsku crowdfunding. První dárcovskou platformou byl francouzsko-alžírský projekt NINVESTI. Ten posléze získal konkurenci v dalších platformách, které pomohou chytrým projektům získat financování formou menších příspěvků od více investorů, například Chriky či Twiiza. Smutnou realitou je praktická stránka věci, která nepovoluje možnost přispívat ze zahraničí, respektive vybírat devizy, a taktéž od uživatele vyžaduje použití nepopulární regionální bankovní karty. Podobně se v letošním roce podařilo zavést možnost samostatné výdělečné činnosti bez nutnosti registrace v obchodním rejstříku – zejména s ohledem na influencery a blogery, jejichž výdělečná činnost se tak legalizuje. Osoby samostatně výdělečně činné budou moci žádat o finanční podporu svých aktivit Agenturu pro podporu rozvoje podnikání (ANADE). Aktivita startupů je navíc podporována i cenami pro vítěze soutěží o nejinovativnější řešení v různých oblastech, které pořádá ministerstvo startupů, ale mimo něj i někteří andělští investoři a soukromé inkubátory.

VÍCE I MÉNĚ ÚSPĚŠNÉ STARTUPY

Kapacity alžírských startupů jsou zatím omezené, navzdory daňovým úlevám jich v zemi působí 2000, a dosud neexistují statistiky o jejich významu pro národní ekonomiku. Některé ale dosáhly i regionálního významu, například mobilní aplikace eTabib propojující pacienty s lékaři vyhrála cenu Africa Innovation Prize. Dnes již bývalý alžírský startup Yassir, obdoba celosvětově známé služby Uber, se rozrůstá a vstupuje mimo ty severoafrické i na kanadský trh. Valná většina alžírských startupů jsou však často elektronické obchody, půjčovny kol či aut, nebo nepříliš nápadité mobilní aplikace, které nezískaly popularitu. Důvodem může být i fakt, že v zemi zatím působí pouze 5 soukromých inkubátorů, 1 státní ANPT a 2 jako součást CSR místních telefonních operátorů.

Veškeré startupové snahy se navíc koncentrují v hlavním městě, a pouze 2 inkubátory lze najít mimo něj v Constantine a Blidě. Agenda startupů a znalostní ekonomiky je v Alžírsku na svém počátku a sdílení dobré praxe zahraničních partnerů je tak velmi vítáno. Velvyslanectví ČR v Alžíru na tuto poptávku bude reagovat a momentálně připravuje videokonferenci na téma Smart Cities ve spolupráci s magistrátem hlavního města Alžíru a se zmiňovaným ministerstvem startupů.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět