ALŽÍRSKO HLEDÁ NOVÉ ZDROJE PITNÉ VODY. POMOCI MÁ I ODSOLOVÁNÍ

Alžírsko se s ohledem na stále rostoucí poptávku po vodě a klimatické změny potýká s nedostatkem vody. Vláda chce proto zpřístupnit nové vodní zdroje, posílit zavlažování, zlepšit zásobování pitnou vodou včetně odsolování mořské vody a více čistit odpadní vody. Vzniká tak mnoho příležitostí i pro české firmy.

Ilustrační foto Shutterstock

Populačně stále rostoucí Alžírsko se nejen v reakci na zhoršování životního prostředí intenzivně zabývá otázkami spojenými s oblastí vodního a odpadového hospodářství. Současná politika alžírského ministerstva vodohospodářství se řídí Národním plánem správy vodních zdrojů pro období 2009-2030. Plán přepokládá úspory v zavlažování, zlepšení veřejných služeb ve vodohospodářství, opravy a rozvoj rozvodné sítě, zavlažovací sítě a budování čistíren odpadních vod.

Vláda také plánuje nové projekty odsolování mořské vody s cílem zvýšit produkci pitné vody ze současných 561 milionů m³ ročně na dvě miliardy m³ do roku 2024. K 11 desalinizačním stanicím mořské vody v devíti regionech se počítá jen pro rostoucí potřeby hlavní města s výstavbou dalších čtyř odsolovacích stanic na předměstí Alžíru. V Alžírsku se nachází kolem 200 čistíren odpadních vod, kterými projde přibližně 450 milionů m³ vody ročně. V příštích letech se plánuje výstavba nových čistíren s tím, že v roce 2030 by celkový objem vyčištěné vody měl dosáhnout 2 mld. m³.

Miliarda eur na nové projekty

Kabinet plánuje vyčlenit 1 mld. eur ročně na výstavbu čtyř desalinizačních stanic mořské vody, výstavbu 73 čistíren odpadních vod, 15 úpraven vody na pitnou vodu a stavbu nových přehrad o objemu 1,5 mld. metrů krychlových vody, což povede k rozšíření zavlažovaných polí z 1,3 milionu ha na 2 miliony ha. Ministerstvo vodohospodářství a dodavatel vody Algerienne des Eaux navíc plánují snížit úniky vody z potrubí renovací téměř 2000 km potrubí každý rok a pořízením odpovídajícího zařízení pro řešení ztrát.

Podle alžírského prezidenta Abdal Madžída Tabbúního představuje zemědělská produkce zásadní výzvu a je otázkou národní hrdosti. Zda se podaří výrazně změnit současnou situaci v zemědělství, bude ale záviset i na ochotě administrativy usnadnit provádění nových vrtů na vodu, které v minulých letech nebyly realizovány. Získání povolení je velmi složité a časově náročné a podle dostupných statistik čeká na vyřízení úřady přibližně 4000 žádostí o vrt na vodu. Neméně důležité bude i zavedení moderních technologií zavlažování a větší využití recyklované vody pro potřeby zemědělství. Tento aspekt je o to důležitější, že v posledních letech Alžírsko trpí suchem a s ohledem na potřeby rostoucí populace opakovaně také nedostatkem vody.

Chystá se mise českých firem

S ohledem na know-how českých firem v oboru vodního hospodářství Velvyslanectví ČR v Alžíru plánuje na druhou polovinu června 2022 projekt ekonomické diplomacie v podobě oborové mise zástupců firem z vodohospodářského sektoru do Alžírska, během níž budou mít české společnosti příležitost blíže se seznámit s plánovanými projekty a představit vlastní technologie a řešení.

Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět