Alžírsko hledá dodavatele pro svůj farmaceutický průmysl

Alžírsko pokračuje v protežování domácího farmaceutického průmyslu. Poté, co země založila vlastní ministerstvo farmaceutického průmyslu, byla přijata i nová regulační vyhláška, která má podpořit tuzemskou výrobu. Nové nařízení představuje oborovou příležitost zejména pro české vývozce chemikálií pro výrobu léků, vlastních výrobních linek nebo ochranných prostředků.

Ilustrační foto: Shutterstock

Nová vyhláška zavádí povinnost registrovat nově veškerá léčiva na základě formuláře u Národní agentury pro farmaceutické výrobky (ANPP). Nejtvrdší dopad má nařízení na importéry a distributory, protože léčiva od teď mohou registrovat přímo koncoví zákazníci, tedy zdravotnická či farmaceutická zařízení.

Podle ministra farmaceutického průmyslu Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmada je posílení tuzemských investic v tomto oboru prioritou. Předloni se na alžírském trhu obchodovalo 320 léků vyrobených přímo v zemi. Ministerstvo společně s Institutem pro informatiku nechalo vystavět databázi, ve které nyní digitálně spravuje program dovozu a registrace léčiv, který eviduje průběh registračního řízení a celonárodní stav zásob. Taktéž si stanovilo akční plán, který zmiňuje kompletní revizi legislativy sektoru, zavedení organizační struktury, zavedení agentury, jež má za úkol regulovat aktivitu farmaceutických společností, rozvoj farmaceutického průmyslu, regulaci trhu, obnovení strategického dohledu, odlehčení administrativy a digitalizace.

Země si hlídá domácí kapitál

Alžírská centrální banka vůči dovozcům dlouhodobě uplatňuje princip zvaný „domiciliation“ – detailní prověřování solventnosti dovozce, jeho vazby na alžírské klienty a podobně. Celý proces trvá přibližně tři měsíce a v širším smyslu jde o prevenci devízových úniků z Alžírska. V minulosti řada místních obchodníků masivně vyváděla svůj kapitál, což je jeden z faktorů, který zemi přivedl do ekonomické krize. K domiciliaci se nyní přidala žádost o regulační atestaci vydávanou sekcí farmaceutického průmyslu alžírského ministerstva průmyslu. Žádost bude nutně obsahovat plán dodávek zboží na stanovený rok, pro forma fakturu pro potřeby domiciliace, stav skladu ke dni podání žádosti, formulář celní správy ve vztahu k předešlým dodávkám, stejně jako potvrzení o domicialiaci předešlých dodávek, a to včetně objednávek zdravotnických zařízení.

Alžírské ministerstvo průmyslu a příslušná sekce pod vedením Drifi Khoudir dostala od prezidenta Abdelmajida Tebbouna za úkol snížit objem dovozu zdravotnických pomůcek a léčiv o 400 milionů USD do konce roku 2020. Prezident Tebboune chtěl tímto krokem zajistit rozvoj alžírského farmaceutického průmyslu, ale také naprosto neskrývaně ochránit konkurenceschopnost farmaceutické firmy Saidal, která ještě před vypuknutím pandemie držela 30 % trhu. V důsledku uvolnění dovozu po dobu několika měsíců se její podíl na trhu s léčivy snížil na pouhých 10 %.

Partnerství s firmami z EU i USA

Zdánlivě drakonická opatření nicméně umožnila loni vydání téměř 5 500 registrací a od začátku roku 2021 bylo nastaveno dalších 500 programů pro dovoz léků. Plán radikálně zredukovat výdaje na dovoz léčiv a zdravotnických pomůcek se sice naplnit nepodařilo, avšak domácí farmaceutický průmysl zaznamenává další úspěchy. Začátkem letošního roku bylo uzavřeno partnerství mezi firmou Saidal a dánským výrobcem léčiv Novo Nordisk, které tak zahájí výrobu insulinu k léčbě diabetu, v Alžírsku vůbec nejrozšířenější choroby. Již příští rok by tak mělo být Alžírsko ve výrobě insulinu zcela soběstačné. Výroba navíc představuje i exportní potenciál, který by mohl generovat až 400 milionů USD ročně.

Od loňského roku také firma Frater Razes vyrábí lék Varenox na léčbu trombóz a embólií, a to v objemu 75 tisíc jednotek denně – ten by tak státní pokladně měl ušetřit 60 milionů USD. V listopadu 2020 bylo také podepsáno partnerství mezi Saidalem a americkou firmou Pfizer, jehož výsledkem má být výroba onkologických léků s vysokou přidanou hodnotou. Saidal se dále zaměří na výrobu onkologických léků i v rámci partnerství s jihokorejskou firmou CKD OTTO. Alžírské firmy pod tíhou pandemie také významně posílily výrobu ochranných masek. Nyní je v zemi 1 635 výrobců, kteří denně vyrobí až 3,7 milionů kusů masek. Podobně vzrostl počet poskytovatelů lékařského kyslíku ze dvou na čtyři, kteří tak denně vyrobí 340 tisíc litrů plynu. Tuzemská výroba testovacích sad a dezinfekčních gelů pak měla příznivý dopad na snižování ceny pro spotřebitele a obecnou dostupnost prostředků.

Farmaceutický průmysl v Alžírsku však stále zaznamenává i nedostatky. Například od roku 2017 je doposud zastaveno 40 výrobních linek, které dříve produkovaly až 700 různých typů léčiv, s nimiž nové regulační nařízení stále nepočítá. Přítěží je také fenomén monopolizace 29 nemocničních léků, který může potlačit především zrychlená registrace nových generik. Alžírský farmaceutický průmysl se bude i nadále zaměřovat na výrobu onkologických léků a léků na diabetes, které státní pokladnu ročně stále stojí kolem 1 mld. eur.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět