ALŽÍRSKO PLÁNUJE VÝSTAVBU FOTOVOLTAICKÝCH ZDROJŮ

Ministerstvo energetické transformace Alžírska upustilo od megaprojektů fotovoltaických elektráren a chystá se vyhlásit veřejné zakázky na malé a středně velké fotovoltaické projekty o celkovém výkonu 1000 MW. Ministr Chems Eddine Chitour připomněl záměr dosáhnout celkového výkonu z obnovitelných zdrojů ve výši 15 000 MW v horizontu roku 2030.

Ilustrace: Shutterstock

Plán rozvoje obnovitelných energetických zdrojů a Plán nového energetického mixu jsou doplněny o Program energetické úspory. Jejich výsledkem by mělo být zastoupení obnovitelných zdrojů v energetickém mixu v řádu 10 % v roce 2030, snížení energetické spotřeby zavedením úsporných žárovek, zavedení certifikace energetické náročnosti budov a větší zastoupení automobilů na pohon zkapalněným plynem.

TŘI DŮVODY PRO ENERGETICKOU TRANSFORMACI

Alžírská vláda měla hned tři dobré důvody, proč z energetické transformace udělat jednu ze tří hlavních os Plánu hospodářského rozvoje 2020:

1) Zatímco se spotřeba elektrické energie v Alžírsku za posledních pět let zdvojnásobila, výhled pro rok 2050 hrozí zvýšením o další řád na 250TWh (tj. 60 % energie by se spotřebovalo v tuzemsku, což významně ohrožuje plynové zásoby v krátkodobém horizontu).

2) Dosud energeticky soběstačné Alžírsko ovšem trápí také drastické propady cen ropy, které způsobily, že příjmy hlavní exportní komodity energetického giganta v roce 2020 klesly o celých 40 %, což pouze prohloubilo probíhající strukturální krizi.

3) Okolní maghrebský trh je dlouhodobě energeticky deficitní. Libye téměř polovinu spotřeby elektrické energie dováží, 56 % elektrické energie v Tunisku se vyrábí s pomocí zemního plynu dovezeného z Alžírska, a Maroko taktéž dováží 15 % elektrické energie přímo a dalších 19 % vyrábí z dovezeného plynu. Ostatně právě energetický mix a potřeby maghrebského trhu budou hlavními diskusními body příštího zasedání Dialogu 5+5 zemí západního středomořského prostoru.

OHROŽENÝ EXPORT?

Alžírsko tedy musí nastoupit cestu dlouhodobé energetické udržitelnosti nejen z hlediska pokrytí vlastní narůstající spotřeby, ale i pokud chce do budoucna obhájit image země vyvážející energie. Po opakovaných snahách o přespříliš ambiciózní plány (například výstavba největší fotovoltaické elektrárny na světě Tafouk I), se Program zavedení obnovitelných zdrojů energie soustředí na projekty středního rozsahu.

Kvůli obavám z havárií v jaderných elektrárnách se Alžírsko postavilo zády k atomové energii. Třetí největší světové zásoby břidlicového plynu jsou sice lákavý zdroj energie, hydraulické štěpení je však náročné na vodní zdroje, které v zemi chybí, a tak se programy diverzifikace energetického mixu pragmaticky zaměřují především na solární energii, jejíž potenciál v zemi 8krát převyšuje její světově významné zásoby zemního plynu. Energetické transformaci se nyní věnuje hned několik úřadů a legislativa explicitně upřednostňuje obnovitelné zdroje, přesto ani v roce 2021 netvoří více než 0,1 % energetického mixu.

SPOLEČNÝ PODNIK SONATRACHU A SONELGAZU

Realizaci plánu rozvoje obnovitelných zdrojů bude mít na starosti společnost SHAEMS, označovaná za malý Sonelgaz – společný podnik ropné společnosti Sonatrach a energetického gigantu Sonelgaz. Obě firmy v něm drží 50 procent akcií. Společný podnik bude odpovědný za celé řízení veřejných zakázek včetně formulace technicko-rozpočtových požadavků. S vysokou pravděpodobností budou veřejné zakázky směřovány k národním investorům, respektive finálním dodavatelům, ti ovšem budou hledat vzhledem k nedostatečným výrobním a technologickým kapacitám subdodavatele pro svá integrovaná řešení.

Veřejné zakázky lze sledovat v databázi www.algeriatenders.com, na webu Centra pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie nebo na webu ministerstva energetické transformace.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět