Alžírsko chce modernizovat zemědělství. Pomoci mohou i Češi

Alžírsko plánuje investiční pobídky pro pěstování strategických plodin a projekty v oblasti dovozu skotu a výstavby mlékáren a zpracovatelských závodů. Země také potřebuje technologie pro pěstování obilí a dalších plodin, úpravy vody a zavlažování. Ve všech těchto oblastech se otevírají příležitosti i pro české firmy.

Ilustrační foto: Shutterstock

Alžírsko je i přes značný zemědělský potenciál závislé na importu potravin jako je pšenice a další obiloviny, ale například i sušené mléko. Alžírské nákupy pšenice, podporované stále rostoucí spotřebou této komodity, překročily v roce 2020 1,6 mld. dolarů a představovaly 20 % celkových výdajů této africké země na potraviny. Tuto situaci umocňuje stále rostoucí poptávka po základních potravinách. Domácí produkce obilovin navíc zaznamenala kvůli suchu v sezóně 2020-2021 oproti předchozí sezóně pokles o 34 %. Výpadek produkce musel být nahrazen dovozem.

Vzhledem k rostoucím cenám zemědělských komodit na mezinárodním trhu je však náhrada domácí produkce dovozem pro státní kasu velmi drahá. I z tohoto důvodu vyhlásil prezident Abdelmadjid Tebboune koncem ledna 2022 jako prioritu rozvoj zemědělství, především v jižní části země, a nutnost rozvoje produkce obilnin a dalších plodin s cílem zajistit potravinovou soběstačnost. Plán hospodářského rozvoje počítá s modernizací zemědělství, zlepšením jeho výkonnosti a konkurenceschopnosti s výhledem posílení vývozu zemědělských produktů v horizontu roku 2024.

Čtvrtina půdy není využívána

Ministerstvo zemědělství ohlásilo, že přistoupí ke sčítání nevyužívané nebo opuštěné zemědělské půdy v majetku státu v severních regionech země s následným rozšířením této iniciativy i na zbývající oblasti. Nevyužívaná půda bude převzata státem a přerozdělena novým investorům na základě stávající legislativy. Administrativa plánuje mimo jiné využít drony k detailnímu posouzení zemědělského potenciálu v jednotlivých regionech. Minulé sčítání půdy ukázalo, že 2 miliony ha zemědělské půdy jsou nevyužívané, což představuje přibližně čtvrtinu celkové plochy zemědělské půdy, jejíž rozloha je odhadována na 8,5 milionu ha.

Zda se podaří výrazně změnit současnou situaci v zemědělství, bude ale záviset i na realizaci nových vrtů na vodu, které v minulých letech nebyly provedeny. Získání povolení je časově náročné a podle dostupných statistik v současné době čeká na vyřízení úřady přibližně 4 tisíce žádostí o vrt na vodu. Neméně důležité bude i zavedení moderních technologií zavlažování a větší využití recyklované vody pro potřeby zemědělství. Tento aspekt je o to důležitější, že v posledních letech Alžírsko trpí suchem a s ohledem na potřeby rostoucí populace opakovaně i nedostatkem vody.

Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět