Alžířané objevují rybníkářství

Pro někoho tradice, pro jiného inovace. Alžířané postupně objevují rybníkářství a pro české exportéry se tak v zemi otevírá nová oborová příležitost. Do alžírské akvakultury poputují v následujících třech letech investice až ve výši 75 miliard alžírských dinárů (630 mil. USD) a tamní ministerstvo zemědělství pamatuje i na vodní stavby na sladkovodní chov.

Jedním z center alžírského rybářství je jezero El Kala. Foto: Shutterstock

Velkolepé plány předpovídají výnosnou návratnost investice – podle Národního výzkumného centra pro rybolov a rozvoj akvakultury (CNRDPA) by tak Alžírsko mělo v roce 2022 chovat na 111 tisíc tun různých druhů ryb, z čehož by 6 tisíc tun tvořily sladkovodní ryby. V rámci projektu již ministerstvo zemědělství předalo koncesionářské smlouvy 212 projektům, které v dohledné době slibují vznik sádek i akvaponických farem. Projekty mají potenciál vytvořit až 16 tisíc pracovních míst, o které bude v zemi s vysokou mírou nezaměstnanosti jistě zájem. Do konce letošního roku má vzniknout dalších 60 projektů, opět zaměřených na mořský i sladkovodní chov, a soukromí investoři i nadále předkládají své plány místním zastupitelstvům. Pelotonu alžírské akvakultury a potažmo takzvané modré ekonomice zatím vévodí zejména okresy (viláje) Ain Defla, Rélizane, Béchar a Tizi Ouzou.

Národní program podpory rybolovu a rozvoje akvakultury (je dostupný ve francouzštině zde) počítá v rámci sladkovodního chovu s chovem čínských kaprů, tilápií nilských a zlatých, sumce afrického, ale i sladkovodních krevet (Litopenaus vannamei). Některé regiony se ale pouští do vlastních experimentů a v oblastech Skikda, Boumerdes a El Tarf již v místních přehradách a horských jezerech chovají i paúhoře elektrické.

Národní program byl doplněn o plán inseminace ryb. Loni 1401 chovatelských míst obdrželo kolem 200 tisíc vajíček a potěru. Logicky následoval tříletý plán vzdělávání zemědělců podpořený z prostředků Evropské unie v rámci projektu DIVECO 2 ve spolupráci s alžírským CNRDPA a jihokorejským partnerem.

Akvakultura je tedy v zemi v kurzu a lze předpokládat, že alžírští podnikatelé i státní podniky se budou zajímat o výsadbu dalších čeledí ryb a budou chtít sdílet know-how z oblasti rybolovu. Může jít o akvaponické farmy, výstavbu vodních děl, retenčních systémů a podobně. Nejbližší významnou akcí zaměřenou na rybolov a modrou ekonomiku bude Mezinárodní veletrh rybolovu v Oranu, který proběhne letos v listopadu. Pro zájemce o aktivní účast je na obchodně-ekonomickém úseku Velvyslanectví ČR v Alžíru k dispozici registrační formulář a kontakty na pořadatele.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Alžíru

Díky našim firmám o nás ví celý svět