Albánie vyhlásila tendr na výstavbu mezinárodního letiště Saranda

Saranda, středisko albánské riviéry, chce vystavět nové mezinárodní letiště. Projekt, výstavba a provozování letiště má probíhat na základě státem vydané koncese.

Ilustrační foto Shutterstock

Tendr na výstavbu letiště Saranda vypsalo ministerstvo infrastruktury a energetiky s uzávěrkou do 23. 9. 2021. Tendrová dokumentace v angličtině je k dispozici na webu Ministerstva infrastruktury a energetiky Albánie.

Výstavba letiště má být uskutečněna na bázi BOT (Build Operate Transfer). Uchazeč tendru musí na své náklady vyhotovit projekt, letiště postavit (ranvej o délce 2,2 km a terminál o minimální ploše 5 tis. m2) a ve své režii provozovat na základě státem vydané koncese po dobu 35 let. Předpokládané náklady na výstavbu činí 34,3 mil. eur. Uchazeč musí předložit referenci z výstavby nebo rekonstrukce letiště kategorie 3C, včetně ranveje a terminálu o kapacitě minimálně 1 milion cestujících ročně. Ačkoli se během prvních deseti let provozu nepředpokládá více než 300 tisíc cestujících ročně, během dalších deseti let by se měl příliv cestujících více než zdvojnásobit. Proto musí být terminál navržen tak, aby mohl být v budoucnu rozšířen až na kapacitu 2 miliony cestujících ročně.

Narozdíl od nedávno kontrahovaného projektu na výstavbu letiště Vlora, kde vláda investorovi garantuje během prvních deseti let provozu minimální příjem, u tohoto projektu žádné vládní záruky pro případ poklesu předpokládaných tržeb nebudou.

Nové letiště v Sarandě má přilákat nejen zahraniční turisty, ale též investory do nových turistických kapacit a logistické infrastruktury, včetně rekonstrukce přístavu.

Albánie má v současné době pouze dvě letiště, a to mezinárodní letiště v Tiraně a nedávno zrekonstruované mezinárodní letiště v Kukës na severu Albánie, které si nicméně zachová regionální význam pro horské oblasti Albánie a Kosova. Další nové mezinárodní letiště má vyrůst v přímořském středisku Vlora ve střední Albánii. Kontrakt na výstavbu tohoto letiště byl podepsán nedávno.

Zastupitelský úřad v Tiraně je připraven poskytnout případným zájemcům z řad českých firem součinnost při podání nabídky.

Petr Vlk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Tiraně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět