Albánie rekonstruuje svou železniční síť

Albánie disponuje celkem 650 km železniční sítě, která je ale stejně jako vozový park ve špatném stavu. Země nicméně s podporou EU začala železnici postupně rekonstruovat a modernizovat, první projekty by měly být hotové příští rok.

Foto Shutterstock

​Na vybraných tratích dojde k úpravě podloží, aby splňovalo evropskou normu rychlosti do 100 km/hod a zatížení vozové nápravy do 22,5 t a dále k modernizaci signalizačních a zabezpečovacích systémů.

Jako první přišel na řadu úsek Tirana-Durrës o délce 39 km s náklady 90,5 mil. eur financovaný půjčkou od Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) ve výši 36,8 mil. eur, grantem od Western Balkans Investment Fund ve výši 35,4 mil. eur a částečně z prostředků albánské vlády. Projekt se nachází v současné době v závěrečné fázi výběrového řízení (za účasti českých firem), technické vyhodnocení nabídek proběhlo a nabízející byli vyzváni k předložení finančních nabídek. Práce by měly být zahájeny koncem tohoto roku, doba výstavby by měla trvat 30 měsíců.

Další v pořadí na modernizaci je úsek Durrës-Rrogozhinë-Elbasan-Pgradec, pro který byla v roce 2018 vyhotovena studie financovaná z prostředků Western Balkans Investment Fund. Tento úsek o celkové délce 151 km bude za účelem rekonstrukce rozdělen do několika částí, z nichž má nejvyšší prioritu úsek Durrës-Rrogozhinë o délce 33,5 km s předpokládanými náklady ve výši 52 mil. eur.

Páteřní tratí Albánie je železnice vedoucí z Bajzë na hranicích s Černou Horou přes Shkodër, Vorë (s odbočkou do Tirany) do přístavu Durrës a dále přes města Kavajë, Rrogozhinë (s odbočkou do města Elbasan, Librazhd a Pogradec), Lushnjë, Fier do přístavu a přímořského letoviska Vlorë. Úseky Librazhd-Pogradec a Kashar-Tirana byly z bezpečnostních důvodů uzavřeny. Některé úseky mohou být provozovány pouze za účelem přepravy nákladu (Bajzë- Shkodër, Fier- Vlorë). Jediné propojení s ostatními sousedícími státy je spojení s Černou Horou (trať Podgorica- Shkodër).

Do budoucna by se právě Shkodër mohl stát novým železničním uzlem s napojením na koridor tratí z Černé Hory a dále přes Tiranu do Kosova a Bulharska. Celkem by se jednalo o rekonstrukci a dostavbu železniční tratě v délce 304 km s náklady 7 mld. eur. Projekt železničního koridoru, který by spojoval hlavní města Balkánského poloostrova se střední Evropou doporučilo Evropské komisi Vídeňské ekonomické fórum, mezinárodní nevládní organizace zaměřená na rozvoj regionu Jihovýchodní Evropy.

Lokomotivy z Československa

Souběžně s tratěmi Albánie chystá také výměnu vozového parku.  Ten je starý, téměř všechny lokomotivy jsou československé provenience. Jedná se o diesel-elektrické lokomotivy řady T 669 firmy ČKD vyrobené v letech 1968-1990, kterých bylo postupně z Československa dovezeno do Albánie 62 kusů.

Modernizace albánských tratí otevře příležitosti pro dodavatele lokomotiv a vagónů, neboť stávající vozový park nebude pro nové parametry modernizovaných tratí postačovat. Česká firma CZ Loko již v této souvislosti předložila Správě albánských železnic studii proveditelnosti na modernizaci stávajících lokomotiv československé provenience.

Zapojení Evropské unie, respektive EBRD, do financování železničních projektů v Albánii je zárukou, že výběrová řízení budou probíhat transparentním způsobem a projekty budou mít zajištěné financování.

Petr Vlk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Tiraně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět