ALBÁNIE MODERNIZUJE ZDRAVOTNICTVÍ. V ZEMI SE PREZENTOVALY I ČESKÉ FIRMY

Albánie významně modernizuje zdravotnickou infrastrukturu, což otevírá nové příležitosti pro české firmy. Ty se naskýtají například v dodávkách zdravotnických lůžek, diagnostických přístrojů, novorozeneckých inkubátorů, zařízení pro operační sály nebo rozvodů medicinálních plynů. Čeští výrobci zdravotnické techniky se o tom přesvědčili na místě.

Ilustrační foto: Shutterstock

Albánské zdravotnictví v době pandemie prokázalo své slabiny spočívající v nedostatku lůžkových kapacit a potřebného vybavení nemocnic. Vláda proto přistoupila k výraznému rozšíření a modernizaci zdravotnické infrastruktury. Budují se nejen nová zařízení specializované terciální péče, jako jsou například neurochirurgická a kardiologická klinika, klinika infekčních chorob, ale též všeobecné krajské nemocnice, porodnice a regionální polikliniky primární péče.

NEMOCNICE MATKY TEREZY

Podnikatelská mise českých výrobců lékařské techniky se o tom mohla přesvědčit při jednání s ředitelkou největšího zdravotnického komplexu v Albánii, univerzitní nemocnice Matky Terezy. Právě tento zdravotnický komplex několika specializovaných nemocnic o celkové kapacitě 1600 lůžek prochází postupnou rekonstrukcí. Započatá výstavba nové interní kliniky pak kapacitu tohoto zdravotnického zařízení navýší o dalších 350 lůžek. Spolu s novou budovou interny si české firmy mohly prohlédnout i probíhající rekonstrukci a dostavbu kliniky specializované na infekční choroby a rekonstrukci dětské nemocnice.

Součástí podnikatelské mise byl i podpis smlouvy o malém lokálním projektu rozvojové spolupráce. Jde o dodávku českého lékařského zařízení pro porodnici Koco Gliozheni v Tiraně. Foto: Velvyslanectví ČR v Tiraně

PŘESTAVBA KLINIK A NEMOCNIC

Spolu s modernizací nemocnice Matky Terezy probíhá i přestavba porodnické a gynekologické kliniky Koco Gliozheni, porodnické a gynekologické nemocnice Královny Geraldiny a dokončování prací na rekonstrukci Národního terapeutického a rehabilitačního centra pro děti. Největšími projekty mimo hlavní město jsou rekonstrukce dětské regionální nemocnice ve městě Elbasan a dokončení druhé fáze rekonstrukce krajské nemocnice v Kukés. Z nedávno poskytnuté půjčky Světové banky ve výši 620 milionů korun mají být dále financovány modernizace regionálních nemocnic Kruje a Lezhe a rekonstrukce nemocnice v Laci poničené zemětřesením. V oblasti primární péče je ve výstavbě a rekonstrukci 80 poliklinik, dalších 220 má být postaveno do roku 2025.

Albánské nemocnice disponují v současné době zhruba 10 tisíci lůžky, z čehož je více než 9 tisíc lůžek ve veřejném sektoru a 900 lůžek v sektoru soukromých zdravotnických zařízení.

PREZENTACE ČESKÝCH FIREM

Prezentace firem LINET, TSE, MZ Liberec a EGO Zlín, které se uskutečnily na začátku dubna v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED na Velvyslanectví České republiky v Tiraně, otevřely možnosti pro české firmy se procesu modernizace albánského zdravotnictví aktivně zúčastnit. Součástí akce byl i podpis smlouvy o malém lokálním projektu rozvojové spolupráce, jehož obsahem je dodávka českého lékařského zařízení pro porodnici Koco Gliozheni v Tiraně.

České firmy tak odjížděly z Albánie s řadou nových kontaktů jak z oblasti státního, tak i soukromého sektoru, na úrovni ministerstva zdravotnicí i nemocnic. Obdržely i nabídky spolupráce při zastupování na místním trhu. Současně si vytvořily konkrétní představu o vybavení největších státních i soukromých nemocnic, jejichž návštěvu jim Velvyslanectví České republiky v Tiraně zprostředkovalo.

Petr Vlk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tiraně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět