ALBÁNIE LÁKÁ INVESTORY NA TĚŽBU NEROSTNÝCH SUROVIN

Albánie má velké zásoby barevných kovů a vláda chystá rozšíření jejich těžby. Zahraniční investoři mají možnost účastnit se výběrových řízeních na prospekci, těžbu a zpracování nerostných surovin, zejména chromové rudy. Příležitosti se naskýtají i v dodávkách povrchové důlní techniky.

Ilustrační foto: Shutterstock

Ministerstvo infrastruktury a energetiky Albánie nabízí zahraničním investorům příležitosti v oblasti prospekce a těžby chromové rudy ve čtyřech oblastech země, každé o velikosti cca 1000 km2. Minimální roční investice se pohybují kolem 200 tisíc eur. Koncese uděluje na základě výběrového řízení Národní agentura pro přírodní zdroje.

Budoucí orientace albánského těžebního průmyslu je zaměřena nejen na zvýšení těžby tradičních surovin (chrom, měď a nikl), ale také na rozšíření způsobů jejich zpracování. Variabilita finálních produktů by se měla promítnout do větší konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. Potenciál vidí vláda i v rozšíření výroby dalších materiálů, jako je bitumen, basalty a dekorativní kameny.

Vláda při rozvoji odvětví sází především na zahraniční investory, kteří by měli přinést moderní těžební a zpracovatelské technologie. Největším investorem v oblasti těžby a zpracovaní chromu a ferochromu (slitina železa, chromu a uhlíku) je firma Albchrome, která je součástí albánské finanční skupiny Balfin Group. Albchrome je jedním z pěti největších výrobců ferochromu na světě. V posledních čtyřech letech tato společnost do těžby a zpracování chromu a ferochromu investovala více jak 60 mil. eur.

Albánie je obecně velmi bohatá na nerostné zdroje. Zásoby nerostných surovin zahrnují chrom (32,8 mil. tun), měď (53 mil. tun), feronikl (220 mil. tun), vápenec, pískovec, asfalt a přírodní bitumen, dekorativní vápenec a dekorativní masivní pískovec. Jádrem těžebního průmyslu je výroba chromu, mědi, železa, niklu, bitumenu a inertních minerálů, které se používají jako materiály ve stavebním průmyslu.

České firmy se mohou na rozvoji albánského těžebního průmyslu podílet nejen jako investoři, ale též nabídnout albánským i zahraničním investorům dodávky těžební techniky pro povrchovou těžbu, jako jsou drtiče kameniva, pásové přepravníky, nakladače a podobně. Zastupitelský úřad v Tiraně je připraven pomoci s vyhledáním příslušných kontaktů.

Petr Vlk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tiraně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět