ALBÁNIE INVESTUJE DO PŘENOSU A DISTRIBUCE ELEKTŘINY

V příštích pěti letech bude Albánie do rozvoje kapacit dálkového přenosu a snižování ztrát v přenosu i distribuci investovat několik set milionů eur. Příležitosti pro české firmy jsou zejména v dodávkách transformátorů a řídících prvků. Modernizace stávající přenosové a distribuční soustavy je jedním ze strategických cílů vlády.

Foto: Shutterstock

Státní přenosový operátor OST plánuje v letech 2022-24 investovat do modernizace přenosové sítě 400 kV a 110 kV celkem 134 miliony eur. Zejména přenosová síť 110 kV, včetně rozvoden, je velmi zastaralá a má za sebou více jak 50 let provozu. Potřebná je též modernizace koncové distribuční sítě.

PŮJČKY EBRD I FRANCOUZSKÉ AGENTURY

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) za tímto účelem poskytla státní distribuční společnosti OSHEE půjčku ve výši 70 milionů eur. Projekty pokryté půjčkou počítají se zaváděním technologií na snižování ztrát (cca 22%) cestou „smart grids“ a za pomoci digitalizace sítě. Největším plánovaným projektem je výstavba moderní rozvodny vysokého napětí v Tiraně, která bude umístěná v podzemí města. Na modernizaci distribuční sítě poskytla půjčku ve výši 50 milionů eur i francouzská rozvojová agentura AFD.

V oblasti dálkových vedení se připravuje projekt propojení energetických sítí Albánie a Severní Makedonie vedením 400 kV. Projekt je součást koridoru VIII propojujícího Itálii, Albánii, Severní Makedonii a Bulharsko. Odhadované náklady činí 70 milionů eur. Výstavba na makedonské straně začala v roce 2022, na albánské straně je plánována na rok 2023. Vedení o délce 130 km vybuduje konsorcium turecké firmy Mitas Energy a albánského výrobce stožárů a montážní firmy Metal Construction – DOKO. Součástí projektu je i výstavba dvou nových rozvoden 400/220/30kv v oblasti Elbassan a modernizace rozvodny 400/220/35 kV v regionu Fier (dodavatelem je řecká firma Mytilineos).

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

České firmy mohou nabídnout v rámci modernizace energetické sítě řadu subdodávek, například technologická zařízení pro rozvodny, výkonové i distribuční transformátory, síťové řídící prvky, a v neposlední řadě i technologie pro monitorování ztrát a optimalizaci přenosu a distribuce elektřiny.

Výrazný hospodářský růst Albánie vyžaduje nové energetické zdroje, které současně kladou vyšší nároky na kapacitu a kvalitu přenosové a distribuční sítě. Stávající síť se totiž potýká s častými výpadky dodávek elektřiny a značnými ztrátami při přenosu. Problémy tak mají nejen domácnosti, ale též podniky a instituce. Záložní zdroje v podobě generátorů jsou nutností, která zvyšuje náklady firem. Nespolehlivost dodávek elektřiny odrazuje zejména zahraniční investory. Rozvoj a modernizace stávající přenosové a distribuční sítě jsou proto jedním ze strategických cílů vlády.

Petr Vlk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tiraně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět