Akviziční agentura JAR sbírala kontakty na zbrojním veletrhu v Brně

JAR skýtá řadu příležitostí ke spolupráci mezi českými a jihoafrickými zbrojaři i v oblasti vědy, výzkumu a inovací, a to nejen v obranném průmyslu. Prokázala to také účast akviziční agentury jihoafrického ministerstva obrany ARMSCOR na nedávném zbrojařském veletrhu IDET 2023 v Brně.

Ilustrační foto Shutterstock

Primárním cílem delegace bylo navázat kontakt s relevantními protějšky na české straně a navázat tak spolupráci českých a jihoafrických zbrojních podniků, JAR hledala také přímý kontakt s předními českými zbrojaři. V jednání je řada rámcových memorand vytyčujících strategické oblasti podpory průmyslové spolupráce.

Ačkoliv se obranný rozpočet JAR rok od roku ztenčuje a v současnosti se nachází pod úrovní 1 % HDP, jihoafrický obranný průmysl patří i nadále nejen v rámci rozvojového světa k těm nejvyspělejším. Tamní armáda je významným odběratelem produktů jihoafrických společností, poptávka, kterou vytváří, však není ani zdaleka dostatečná na to, aby udržela toto odvětví v chodu. Tamním společnostem tak nezbývá než se orientovat na zahraniční trhy, a proto je jihoafrický zbrojní průmysl, stejně jako je tomu v případě ČR, silně exportně orientován.

 

Fotogalerie

Letošního obranného veletrhu IDET v Brně se zúčastnila také jihoafrická akviziční agentura Armscor. Foto Velvyslanectví ČR v Pretorii

Silná orientace na export

Jihoafrické hospodářství je v rámci kontinentu zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější, čemuž odpovídají i jeho průmyslově-výrobní a vývojové kapacity. Není proto divu, že i v obranných technologiích jsou jihoafrické firmy autorem řady globálně konkurenceschopných technologií v oblasti dělostřelectva, autonomních obranných systémů, zabezpečených komunikačních prostředků, radarových systémů, dronů, detekce min, obrněných vozidel či letadel. Častým kamenem úrazu je ve velkém množství případů nikoliv produkt samotný, nýbrž nedostatek financí a tržních příležitostí. To však představuje velkou příležitost pro české zbrojaře, kteří uvažují o navázaní spolupráce či navýšení momentálně přepjatých výrobních kapacit, neboť jihoafrické společnosti mají velký zájem o mezinárodní spolupráci zaměřenou především na trhy třetích zemí.

Velký potenciál má částečný transfer know-how a technologií. Za poměrně rozvinuté lze v JAR považovat i odvětví vesmírného průmyslu, v němž působí velké množství společností. S tímto přímo souvisí oblast vědy, výzkumu a inovací, neboť JAR oplývá vyspělou výzkumnou infrastrukturou v jejímž čele stojí Rada pro vědecký výzkum a inovace (CSIR). Díky výraznému postavení JAR a jejich společností v Africe napříč drtivou většinou všech odvětví má jakákoliv forma sofistikované spolupráce s tamními subjekty velký potenciál otevřít českým společnostem dveře na třetí trhy, a to na africkém kontinentu či mimo něj.

Veletrh v Pretorii je šancí i pro ČR

Českým společnostem se nabízí účast na veletrhu Africa Aerospace and Defence (AAD), který je největším obranným a leteckým veletrhem na kontinentů pořádaným bienálně v jihoafrické Pretorii. Příští ročník se uskuteční v září, a to pod záštitou ARMSCOR. AAD pravidelně navštěvují oficiální delegace nejen z celé Afriky a zpravidla se těší velkému množství vystavovatelů ze všech koutů světa. Jedná se tak o unikátní příležitost ke zmapování trhu a navázání či prohloubení klíčových vazeb.

Velvyslanectví ČR v Pretorii nabízí aktivní součinnost všem zájemcům o navázání kontaktu s relevantními subjekty jihoafrického obranného průmyslu.

David Vaverka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Pretorii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět