AGROTURISTIKA, FOTOVOLTAIKA I PRŮMYSLOVÉ PARKY. RUMUNSKÉ REGIONY LÁKAJÍ INVESTORY

Rumunské regiony nabízejí řadu zajímavých investičních příležitostí v energetickém nebo volnočasovém segmentu, lehkém průmyslu nebo zemědělství, šance se naskýtají také ve významně rostoucích industriálních parcích. Vyplynulo to ze setkání se zástupci municipalit, které v Bukurešti proběhlo ve spolupráci s agenturou Romanian Investment ZOOM.

Župa Galati leží u Dunaje a nabízí tak výhodné spojení s Černým mořem. Foto Shutterstock

Romanian Investment ZOOM spolupracuje s ministerstvem zahraničních věcí, s ministerstvem hospodářství, župními, respektive obecními radami, místními hospodářskými komorami a na základě konzultací připravuje schůzky s představiteli vytipovaných lokalit. Po ukončení jednání zástupci lokalit Bălănești, Zarand, Beznead a Cuca oslovili osobním dopisem přímo velvyslanectví s konkrétními návrhy či prosbou o zprostředkování informací.

Obec Bălănești se nachází v župě Gorj v metropolitní zóně Targu Jiu. Představitelé obce mají zájem o zahraniční investice do oblasti lehkého průmyslu. Za svou konkurenční výhodu region považuje daňová zvýhodnění pro investory, již existující zázemí a blízkost k městu Targu Jiu, které se svými asi 82 000 obyvateli nabízí další možnosti včetně kvalifikované pracovní síly. Bălănești má i značný turistický potenciál díky blízkosti termálních vod a hor.

Zarand leží v blízkosti hranic s Maďarskem a Srbskem a regionální metropole Arad. Nejdůležitějším segmentem ekonomiky této oblasti je zemědělství a chov zvířat. Obec a zdejší podnikatelské subjekty zajímají primárně investice do oblasti zemědělství (obilí, ovoce a zelenina). Prioritu nají i investice do fotovoltaiky či výstavby čistíren odpadních vod a s tím související infrastruktury.

Obec Bezdead se nachází v podhůří Karpat, v blízkosti hlavní komunikace mezi Ploiesti a Brasovem. Představitelé Bezdead nabízejí pozemky pro investice do zemědělství (ovoce, chov ovcí), díky své příznivé poloze příležitosti pro turismus a agroturismus. Zajímavé možnosti může představovat také investice do textilního průmyslu, konkrétně do výroby ložního prádla.

Průmyslový park s napojením k Dunaji

Obec Cuca leží v župe Galati, která je významná svým napojením na Dunaj, a tedy i Černé moře a přístav Constanta. Zdejší ekonomika je primárně postavena na zpracování dřevní hmoty, zemědělství a chovu zvířat. Cuca společně s partnery v byznysu nabízí k využití průmyslový park o velikosti 5 ha a průmyslové haly o ploše 20 tisíc metrů čtverečných. Největší potenciál regionální politici spatřují v investicích do zemědělství, přepravě a skladování obilovin a výstavbě alternativních zdrojů energií, především větrné a bioplynové.

Představitelé municipalit jsou otevřeni diskusi a jsou schopni pružně reagovat. V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým příležitostem kontaktujte ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Bukurešti.

Rudolf Opatřil, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bukurešti

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět