WEBINÁŘ O NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTECH V BRAZÍLII

V kontextu s narůstající krizí a energetickými problémy v Evropě mnoho firem logicky hledá alternativní příležitosti pro výrobu, kooperace a investice v jiných oblastech. Jako atraktivní se jeví Brazílie, kde se hospodářství stabilizuje a v letošním roce má inflace poklesnout na meziroční míru 7,6 %. Vzhledem k poměrně stabilním cenám energií a dostupnosti surovin se BFR ukazuje být perspektivním místem pro české firmy. Z tohoto důvodu Velvyslanectví ČR v Brasília organizuje pro zájemce z řad českých firem 24. srpna 2022 v 15:00 hodin SEČ webinář „Nové příležitosti v Brazílii“. Online setkání bude probíhat přes platformu WEBEX.

Foto: Shutterstock

O aktuálních příležitostech v BFR budou české podnikatele informovat představitelé brazilské Národní konfederace průmyslu,  Agentury pro investice APEX a SENAI, což je nejvýznamnější federální instituce na podporu výzkumu a aplikované vědy. Brazilští přednášející a organizátoři ze ZÚ Brasília budou účinkovat prezenčně z prostor Delegace EU v Brasília v rámci PRES CZ. Účast českých firem bude virtuální. Dále se zúčastní zástupci Oddělení Amerik z Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Vysoká úroveň znalostí všech přednášejících garantuje velkou přidanou hodnotu pro všechny firmy hledající informace o brazilském trhu. 

Prosíme zájemce, aby se hlásili na mailové adrese: commerce_brasilia@mzv.cz

Těšíme se na vás.

Ondřej Kašina, ekonomický rada Velvyslanectví České republiky v Brasília

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět