Vodohospodářská mise do Srbska

Velvyslanectví ČR v Bělehradě organizuje podnikatelskou misi do Srbska, která bude zaměřena na sektor vodohospodářství a odpadní průmysl. Akce je připravována v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED pro rok 2019. Prezentační akce českých firem se uskuteční dne 4. dubna 2019 v reprezentačních prostorách Velvyslanectví ČR v Bělehradě a bude spojena s možností individuálních jednání s místními partnery.

V návaznosti na dosavadní aktivity českých firem v oblasti rozvojové spolupráce v oblasti zásobování pitnou vodou a zpracování odpadních vod, řízení vodohospodářské infrastruktury, inspekce a údržby vodovodů a kanalizaci, atd. je v rámci proexportních aktivit organizována vodohospodářská podnikatelská mise do Bělehradu.

Jedná se o mimořádnou příležitost oficiální prezentace českých společností v Srbsku v sektoru, který nabízí rozsáhlé vývozní a investiční příležitosti. Dle současného screeningu je infrastruktura v oblasti vodohospodářství zcela nedostatečná, a proto bude muset tato balkánská země v souvislosti s předpokládaným vstupem do EU vybudovat či modernizovat tisíce technologických jednotek pro zásobování vodou a zpracování odpadních vod, včetně rozsáhlé sanace rozvodů vody a odpadních systémů. Identifikovaná potřeba investic se odhaduje v rozsahu přes 10 miliard EUR.

Prezentační akce se uskuteční dne 4. dubna 2019 v reprezentačních prostorách Velvyslanectví ČR v Bělehradě a bude spojena s možností individuálních jednání B2B. Pro účast ze srbské strany budou osloveni vytipovaní vlastníci, správci či provozovatelé vodovodů a kanalizací pro veřejnou i soukromou spotřebu a přímo související vodohospodářské infrastruktury.

Přípravu akce a komunikaci s českými podnikatelskými subjekty zajišťuje Velvyslanectví ČR v Bělehradě ve spolupráci se zahraniční kanceláří agentury CzechTrade a Sdružením SOVAK. Zájemci o účast na podnikatelské misi se mohou předběžně hlásit na emailové adrese Commerce_Belgrade@mzv.cz, a to nejpozději do 28. února 2019.