VELETRH SELANGOR AVIATION SHOW V MALAJSII

Selangor Aviation Show – jeden z klíčových malajsijských veletrhů v oblasti letectví se uskuteční ve dnech 7. – 9. září 2023 ve státě Selangor. Veletrh je zaměřen především na leteckou techniku, výcvik pilotů, vybavení letišť a zajištění jejich provozu.

Letecký průmysl je jedním z malajsijských strategických odvětví, které bylo významně zasaženo přísnými protipandemickými opatřeními. V souvislosti se znovu oživením leteckého sektoru po pandemickém úpadku se Malajsie i nadále snaží profilovat jako regionální centrum leteckého průmyslu.

Stát poptává především technologie a služby (letištní radary a vybavení, zabezpečení vzdušného prostoru). I přestože české radary nejsou nováčkem na malajsijském trhu, existuje zde poptávka po nové generaci. S rostoucím požadavkem na počty pilotů poroste i poptávka po službách pilotního výcviku, školení leteckého personálu, leteckých simulátorech a trenažérech, ve kterých jsou české firmy špičky svého oboru. Příležitosti se naskýtají i v segmentu malých, cvičných a sportovních letadel. Velkou pozornost si stále častěji vydobývají také bezpilotní letecké systémy (UAVs, drony).

V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte ekonomickou diplomatku Renatu Brandstätterovou (renata_brandstatterova@mzv.cz).

Více informací o veletrhu naleznete na oficiálních stránkách: Selangor Aviation Show 2023.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět