Seminář k příležitostem ve vodohospodářství a energetice ve Spojených arabských emirátech

Velvyslanectví České republiky v  Abú Dhabí  nabízí českým firmám  možnost  účasti  na  semináři  se zaměřením na aktuální vývoj obchodního prostředí v oblastech vodního hospodářství a energetiky ve Spojených arabských emirátech (SAE), který se bude konat dne 22.10.2019 od 19.00 v hotelu Radisson Blu Deira – Grand Ballroom.

Foto: Shutterstock

Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí nabízí českým firmám příležitost k navázání nových obchodních kontaktů nejen ve SAE, ale celém regionu GCC (Gulf Cooperation Council).Na semináři vystoupí specialisté na investice (vodohospodářský a energetický sektor) a obchodní právo. Hlavním přínosem pro české společnosti je navázání nových kontaktů a získání praktických informací o aktuálním vývoji a příležitostech v obou uvedených sektorech. Spojené arabské emiráty se staly místem, kde dochází k uzavírání obchodů pro celou oblast Blízkého východu. O skvělé hospodářské formě svědčí stálý zájem zahraničních investorů o místní trh.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci podpory ekonomické diplomacie a organizačně zajištěn ve spolupráci s Czech Business Council Dubai při příležitosti 17. výročního zasedání tohoto obchodního sdružení, které reprezentuje více než 300 členů. Členskou základnu tvoří české firmy a profesionálové dlouhodobě působící v SAE. Účast na semináři je zdarma, náklady na cestovné a ubytování si každý z účastníků hradí z vlastních prostředků.

Zájemci o účast se mohou přihlásit na e-mailovou adresu daniel_blazkovec@mzv.cz nejpozději do 10.10.2019.

Díky našim firmám o nás ví celý svět