PROPED – PŘEDSTAVENÍ ČESKÝCH INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ PRO RWANDU A VÝCHODNÍ AFRIKU

ZÚ Nairobi, ekonomický úsek připravuje návštěvu Rwandy s českými inovativními firmami. Projekt ekonomické diplomacie se bude v konat od 11.9. do 15.9. v Kigali.

Foto: RDB

Rwanda je jednou z nejrychleji rostoucích afrických ekonomik a přestože je stále klasifikovaná jako chudá země, nabízí jedno z nejpříznivějších obchodních prostředí na kontinentu. Rwanda se chce etablovat jako dynamická a inovativní. Strategie je dát prostor novým přístupům, vyzkoušet si je v africkém prostředí v menší zemi než jsou například okolní Keňa, Tanzanie či Kongo a poté expandovat právě tam.

Příkladem takového projektu může být například Zippline, která ve Rwandě distribuuje krevní plazmu do nemocnic a další léky prostřednictvím dronů. Místo hodin dopravy v kopcovitém terénu (Rwandě se nejen kvůli uspořádanosti ale také kvůli geografii říká „Švýcarsko Afriky“) teď nemocnice dostanou potřebný materiál během několika minut.

Ve Rwandě se rozvíjí bankovnictví, technologie, ale třeba také kosmický průmysl zaměřený na satelitní sběr dat. Univerzity mají podporu státu a navazují mezinárodní spolupráci jak v regionu, ale hlavně mezikontinentálně.

V rámci projektů PROPED české inovativní firmy navštíví Kigali začátkem září. V rámci 4 denního programu bude mít delegace schůzky na ministertvech (zemědělství, ICT, školství a dalších), navštíví příklady inovativních projektů v okolí hlavního města a univerzity, představí se na podnikatelském fóru a bude mít předem zorganizované B2B schůzky. Důležitou součástí bude také schůzka s asociacemi a agenturami, stejně tak i s Rwanda Development Board.

Od firem se očekává finanční zajištění dopravy z ČR do Kigali a zpět, ubytování, per diem. PROPED organizačně zajistí schůzky a setkání s partnery, dopravu na schůzky a nájmy prostor.

O účast projevily zájem firmy 3D tiskárny Průša, Brno Space Cluster, ČVUT, Avast, Blindspot. Rádi bychom přivítali delegáty z univerzit a z dalších inovativních firem či výzkumných ústavů.  Zaměření PROPEDu je obecně na inovace, úžeji pak na kosmický průmysl – AI – jaderný výzkum – „chytrá“ řešení.

Zájem o účast či detailní informace prosím pošlete na Marta Anna Ledgard, vedoucí ekonomického a obchodního úseku ZÚ Nairobi, marta_ledgard@mzv.cz.

Závazně je nutné potvrdit účast do 31.7.2023

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět