PROGRAM DELTA 2: VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Technologická agentura České republiky vyhlásila již čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, do které se vedle českých podniků mohou opět zapojit i partneři z Kanady.

Foto: Shutterstock

Předmětem programu je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu ve spolupráci českých podniků a výzkumných organizací s partnery z různých zemí včetně Kanady. Návrhy projektů lze podávat do 13. července 2022. Program jako takový není tematicky zaměřen. Výběr témat je určen pro každou zahraniční partnerskou agenturu samostatně a odráží prioritní oblasti aplikovaného výzkumu zapojených zemí.

V rámci Kanady se letos do programu zapojila agentura Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec (CRIAQ) z provincie Québec se zaměřením na letecký a kosmický průmysl.

Zájem o spolupráci mezi ČR a Kanadou v oblasti aerospace se stále rozvíjí. Příkladem je rekordní počet českých firem a institucí, které se v únoru 2021 zúčastnily RDV FORUM, přední kanadské akce zaměřené na výzkumnou spolupráci v oblasti letectví a kosmonautiky, která je organizována zmíněným konsorciem CRIAQ.

V dubnu 2022 se pak uskutečnila mise českých aerospace firem do Montréalu, které se s představiteli CRIAQ v rámci programu osobně setkaly a prezentovaly své technologie a konkrétní projekty, které by mohly oslovit kanadské partnery. Na září 2022 se pak v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED  plánuje česká účast na akci International Aerospace Innovation FORUM 2022, která je skvělou příležitost pro setkání s hlavními představiteli leteckého a kosmického průmyslu ze soukromého i akademického sektoru.

Hlavním uchazečem programu DELTA 2 na české straně musí být firmy bez omezení velikosti. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner z vybraných lokalit. Univerzity a výzkumné organizace mohou být pak pouze přizvány. 

Více informací k veřejné soutěži a k programu DELTA 2 je k nalezení na webových stránkách TA ČR (potřebné dokumenty jsou ke stažení zde).

Jan Kubačka, ekonomický diplomat
Velvyslanectví ČR v Ottawě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět