Prezentace českých firem z oblasti chemicko-biologické ochrany v Brazílii

Generální konzulát v São Paulu připravuje v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie prezentaci českých firem z oblasti chemicko-biologické ochrany v Brazílii. Cílem projektu je prezentovat a zvýšit informovanost v regionu o českých firmách specializujících se na oblasti radiologické, chemické a biologické ochrany (NBC).

Foto: Shutterstock

Realizace bude mít formu společné prezentace, návazných obchodních jednání a součástí bude praktická ukázka nabízených produktů. V São Paulo bude prezentace probíhat na generálním konzulátu a v Rio de Janeiro budou k dispozici prostory v Hospital da Força Aérea do Galeão (Letecká vojenská nemocnice v Galeão). Tato instituce se specializuje na katastrofy, hromadná neštěstí a teroristické útoky. Na programu budou také prezentace perspektiv rozvoje česko-brazilské bilaterální relace a NBC sektoru. Pro české firmy je rovněž otevřena účast na nejvýznamnějším veletrhu v oblasti obrany a bezpečnosti LAAD a dále participace na prezentaci produktů pro armádní složky v hlavním městě, který bude realizován Velvyslanectvím ČR v Brasília.

Projekt proběhne s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva obrany ČR a jeho spolurealizátory jsou členové vývozní aliance NBC Team. Prezentace plynule navazuje na předchozí aktivity generálního konzulátu z března 2018 (São Paulo, Campo Grande-MS) a na účast českých firem na veletrhu LAAD v Rio de Janeiro.

V Mapě oborových příležitostí byl obranný průmysl s akcentem na NBC oblast označen za prioritní příležitost pro český export v Brazílii. Zároveň jde o rychle se rozvíjející sektor brazilské ekonomiky a předpokládá se, že zlepšující se ekonomická situace vytvoří nové podmínky pro světový import. Současný vývoj politické situace také naznačuje, že kabinet nového prezidenta Jaira Bolsonara bude investovat do oblasti obrany a bezpečnosti.

Kontaktní osobou je Mgr. Filip Vavřínek, ekonomická sekce Generálního konzulátu České republiky v São Paulu, e-mail: filip_vavrinek@mzv.cz; tel. +55 11 3031 1729.