Prezentace českých environmentálních technologií v Tunisu

Dne 9. října 2019 hostí tuniská národní agentura CITET (Centre International des technologies de l´Environnement de Tunis) seminář „Zhodnocení odpadů“, jehož spoluorganizátorem je Velvyslanectví ČR v Tunisu. CITET je neopomenutelným účastníkem implementace nových technologií v národních podmínkách a seminář bude jedinečnou příležitostí představit tuniské straně české technologie a diskutovat o jejich potenciálu pro národní implementaci.

Foto: Shutterstock

Národní agentura CITET  je veřejně prospěšné zařízení s certifikovaným systémem jakosti pracující pod  autoritou Ministerstva pro místní záležitosti a životní prostředí Tuniska. CITET byl založen v roce 1996 jako odezva na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janeiro 1992. CITET (www.citet.nat.tn) posuzuje vhodnost inovativních technologií z hlediska jejich přínosu a vydává, s ohledem na místní specifika, doporučení nadřízenému ministerstvu k implementaci. CITET disponuje vlastními akreditovanými zkušebními laboratořemi v oblasti fyzikálně-chemických a mikrobiologických vlastností vody a odpadních sedimentů, analyzuje čistotu vzduchu, je certifikován pro hodnocení shody produkce bio zemědělství s kritérii zákazníka.

Zájemci o účast na semináři mohou kontaktovat obchodní úsek velvyslanectví ČR v Tunisu na adrese commerce_tunis@mzv.cz.

Díky našim firmám o nás ví celý svět