PODNIKATELSKÁ MISE DO ZAMBIE

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) si Vás dovoluje informovat o možnosti účasti v podnikatelské misi do Zambie ve dnech 8. – 11. dubna 2024. Podnikatelská delegace na pracovní cestě doprovodí předsedu Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, za Svaz průmyslu a dopravy ČR delegaci povede člen představenstva SP ČR Luboš Pavlas.

Foto: Shutterstock

Na programu cesty bude účast české delegace na „EU-Zambia Business Forum“ ve městě Kitwe v oblasti Copperbelt, podnikatelská fóra, B2B networking/matchmaking a další doprovodné programy v navštívených lokalitách, které umožní prohloubení a navázání kontaktů s místním podnikatelským prostředím. Na „EU-Zambia Business Forum“ bude k dispozici český stánek pro možnost prezentace a vedení obchodních jednání.

V Zambii, konkrétně v těžební oblasti Copperbeltu, jsou hlášena nová naleziště kritických surovin (vysoce kvalitní měď, kobalt, nikl) a očekává se rozšiřování organizované důlní těžby. V oblasti se plánuje také modernizace a výstavba zcela nového dopravního koridoru, což nabízí řadu příležitostí i pro české firmy.

Zambie je země politicky i ekonomicky stabilní, se strategickou polohou a zdroji nerostného bohatství, která se snaží o cestu růstu skrze udržitelnost, obnovitelné zdroje a ochranu přírody. Investiční příležitosti se nabízejí zejména v oblasti těžebního a zpracovatelského průmyslu, infrastruktury, technologií a cirkulární ekonomiky (více informací najdete pod odkazem zde). 

Prioritními sektory pro tuto podnikatelskou misi jsou důlní a těžební průmysl, dobývací technika, infrastrukturální celky a geologický průzkum, ale také energetika, zpracovatelský průmysl, udržitelné technologie, věda a výzkum či investiční příležitosti ve zmíněných oborech. 

Předběžný harmonogram mise (změny vyhrazeny):

  • Pondělí 8.4.2024 – odlet z Prahy, přílet do Lusaky
  • Úterý 9.4.2024 –  program tbc (jednání s místními partnery, možnost návštěvy podzemního dolu)
  • Středa 10.4.2024 – účast na EU-Zambia Busines Forum v Kitwe, provincie Copperbelt; recepce při příležitosti návštěvy předsedy Senátu ČR
  • Čtvrtek 11.4.2024 – účast na EU-Zambia Business Forum v Kitwe, provincie Copperbelt; odlet do Prahy

 Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 45.900,- Kč včetně DPH, členové SP ČR mají 10% slevu. Obsah účastnického balíčku je rozepsán v přihlášce.

V případě zájmu o účast Vás prosíme o následující:

  1. Zaslání vyplněné, podepsané a naskenované závazné přihlášky
  2. Vyplnění elektronického registračního formuláře, který obsahuje informace nezbytné pro Vaše uvedení v katalogu podnikatelské mise, vyhledání vhodných partnerů, ale i pro odbavení v letadle vládní letky či ubytování v hotelu.
  3. Zaslání skenu datové stránky vašeho pasu (platnost pasu min. 6 měsíců po návratu zpět do ČR) 
  4. Vyplnění jednoho vzorového snímku v powerpointu do společné prezentace, která může být promítána v rámci networkingových akcí
  5. Zaslání profilové fotografie účastníka do připraveného katalogu firem (min. rozlišení 500 Kb, 600 x 800 pixelů)
  6. Registraci na „EU-Zambia Business Forum“ v Kitwe pod odkazem zde, aby mohlo dojít k vyhledávání partnerů, propojení firem a matchmakingu již před odletem na misi

Dokumenty zašlete na e-mail ijavorova@spcrz.cz nejpozději do úterý 12. března 2024.

Další informace naleznete na stránkách Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět