Podnikatelská mise energetických firem do Jordánska

Velvyslanectví České republiky v Ammánu připravilo na dny 22. – 24. 09. 2019 projekt na podporu ekonomické diplomacie s názvem Solar Energy. Výroba elektrické energie fotovoltaickými elektrárnami má v Jordánském hášimovském království velkou perspektivu. Postupně se rozvíjí i spolupráce s českými firmami z tohoto oboru. Projektu se zúčastní české firmy z oblasti solární energetiky, jednání zastřeší náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Eduard Muřický. Při této příležitosti se 23. 09. 2019 uskuteční česko-jordánské podnikatelské fórum s B2B rozhovory mezi představiteli českých energetických firem a odběrateli energetických zařízení z řad jordánských soukromých i státních investorů.

Mise podnikatelů se předběžně zúčastní firmy Agile Europe s r.o., Solarity s r.o., Cableconn, s r.o., ČKD Elektrotechnika a.s., Diamo s.p., aj. Předpokládá se také účast firem, které v Jordánsku dosud aktivní nebyly. Zastupitelský úřad s využitím svých kontaktů připraví B2B jednání, která budou zaměřena na efektivní podporu českých firem při vývozu energetických zařízení do Jordánska. Zúčastněné firmy zde mohou navázat kontakty, seznámit se s pravidly zdejšího energetického trhu, případně získat poptávky od jordánských investorů, které jim perspektivně umožní nabídkovou a realizační činnost.Jednání B2B proběhne dne 23. 09. 2019 v hotelu Royal a budou zahájena náměstkyní jordánské ministryně průmyslu a obchodu Amani Al-Azzam spolu s náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR Eduardem Muřickým. Na organizaci i průběhu jednání se podílí Velvyslanectví ČR v Ammánu společně s místními průmyslovými komorami, institucemi pro podporu obchodu a firmami z energetického sektoru. Energetika je jedním z důležitých oborů v Jordánsku a prochází intenzivním rozvojem. Z uvedených důvodů předmětná mise představuje zajímavou příležitost pro české firmy. Vzhledem k úspěšnému rozvoji česko-jordánských obchodních vztahů v posledních letech lze českým firmám účast v podnikatelské misi a získání vlastních zkušeností s jordánským energetickým trhem nanejvýš doporučit.
Velvyslanectví ČR v Jordánsku vyzývá české firmy, které mají zájem se podnikatelské mise energetických firem do Jordánska zúčastnit, aby potvrdily svoji účast zastupitelskému úřadu České republiky v Ammánu na e-mail josef_kostiha@mzv.cz.

Ing. Josef Kostiha, vedoucí obchodně-ekonomického úseku
Velvyslanectví České republiky v Ammánu, 26. 08. 2019

Díky našim firmám o nás ví celý svět