PODNIKATELSKÁ MISE DO RUMUNSKA

Svaz průmyslu a dopravy ČR Vás zve k účasti v podnikatelské delegaci, která bude doprovázet předsedu Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila do Rumunska od 21. do 23. listopadu 2023. Podnikatelskou misi za Svaz průmyslu a dopravy ČR povede člen představenstva Petr Jonák.

Foto: Shutterstock

Cesta bude zahrnovat pracovní program v Bukurešti a jednom vybraném městě (Suceava / Constanta). Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bukurešti a místními podnikatelskými organizacemi budou plánována byznys fóra, B2B networking/matchmaking a další doprovodné programy, které umožní navázání kontaktů s místním podnikatelským prostředím.

Záloha na úhradu nákladů pro 1 účastníka mise je pro členské firmy SP ČR 29.700,- Kč (členy SP ČR a členy kolektivních členů SP ČR), pro nečlenské subjekty 33.000,- Kč.

Prioritními sektory pro tuto podnikatelskou misi jsou: obranný a bezpečnostní sektor, civilní obrana, dopravní infrastruktura – smart cities, energetika a ICT.

V případě zájmu o účast v této misi Vás žádáme do čtvrtka 9. 11. 2023:

Kapacita mise je omezená. Svaz průmyslu a dopravy ČR si vyhrazuje právo na výběr přihlášených členů mise dle volných kapacit či adekvátního zaměření této konkrétní mise.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit na email hkotkova@spcr.cz

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět