PODNIKATELSKÁ MISE DO NORSKA – VÝZVA K ÚČASTI FIREM

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Oslu organizuje ve dnech 5. – 7. dubna 2022 podnikatelskou misi do Norska zaměřenou na obory dopravní infrastruktura a stavebnictví (včetně SMART řešení), nové technologie, energetika, zdravotnictví,  případně letecký průmysl. 

Ilustrace: Shutterstock

Misi Hospodářské komory ČR povede její viceprezident, pan Radek Jakubský. Podnikatelská mise je organizována ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Oslu a příslušnou obchodní komorou. V rámci podnikatelského fóra budou zorganizována B2B jednání s norskými partnery. Plánuje se také exkurze na některá pracoviště českých firem působících v Oslu a na pracoviště vybraných norských inovativních společností.

Cílem mise je především navázat nová partnerství s norskými subjekty v perspektivních a inovativních oborech. K podnikatelské misi se připojí rovněž náměstkyně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Termín pro přihlášky stanovila HK ČR do 18. 3. 2022, pro detaily o registračních náležitostech odkazujeme na webové stránky HK ČR.

Kontaktní osobou na Velvyslanectví ČR v Oslo je Mgr. Ondřej Fiala, zástupce velvyslance, tel. +47 2212 1033, e-mail: ondrej_fiala@mzv.cz.

Autor: Ondřej Fiala, zástupce velvyslance, zastupitelský úřad ČR v Oslo

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět