PODNIKATELSKÁ MISE DO INDIE

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR Vás zvou k účasti v podnikatelské delegaci, která bude doprovázet ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu do Indie ve dnech 3. 12. – 8. 12. 2023.
Podnikatelskou misi za Svaz průmyslu a dopravy ČR povede viceprezident Radek Špicar.

Foto: Shutterstock

Harmonogram cesty, v rámci které delegace navštíví oblasti Dillí, Mumbaje a Pune, bude zahrnovat byznys fóra a B2B networking/matchmaking v Dillí a Mumbaji, ale také prohlídky závodů Škoda Auto India v Puně (s následným business setkáním) a další doprovodné programy, které umožní navázání kontaktů s místním podnikatelským prostředím a zároveň pochopení jeho specifik.

Prioritními sektory pro tuto podnikatelskou misi jsou: obrana, průmysl, energetika, elektronika a informační technologie, civilní letectví, strojírenství, obnovitelné zdroje energie a environmentální technologie.

V případě zájmu o účast na misi Vás žádáme o vyplnění formuláře v odkazu: závazná registrace do 17. 11. 2023.
Součástí registrace je vyplnění a zaslání závazné přihlášky.

Upozorňujeme na nutnost vybavení víza do Indie, s kterým účastníkům mise pomohou pracovníci SP ČR.

Kapacita mise je omezená, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR si vyhrazují právo na výběr přihlášených členů mise dle volných kapacit či adekvátního zaměření této konkrétní mise. Žádáme proto o pečlivé a detailní vyplnění všech částí formuláře. Informace poskytnuté v tomto formuláři budou brány na zřetel při rozhodnutí o zařazení daného subjektu do podnikatelské delegace.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Ing. Martina Natafalušiho, manažera vnějších vztahů SP ČR, na mnatafalusi@spcr.cz.  

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět