PODNIKATELSKÁ MISE ČESKÝCH FIREM DO KYRGYZSTÁNU ZAMĚŘENÁ NA EKOLOGICKÉ TECHNOLOGIE A ZELENOU ENERGETIKU

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR organizuje ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2022 podnikatelskou misi českých firem do Kyrgyzstánu zaměřenou na ekologické technologie a zelenou energetiku. Akce je pořádána jako projekt na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR a jejím cílem je představení českých ekologických řešení pro státní/oblastní správu a podnikatelskou sféru ve dvou regionech Kyrgyzstánu, hlavním městě Biškeku a turistickém centu Issyk-Kulské oblasti Čolpon-Atě.

Foto: Shutterstock

Středoasijský Kyrgyzstán má turistický potenciál, který ovšem limituje nerozvinutá infrastruktura a problémy se životním prostředím. Hlavní město Biškek se čím dá, tím víc potýká s výzvami spojenými se znečištěním ovzduší. Ekologická oblast jezera Issyk-Kul na druhé straně vyžaduje moderní čistící kapacity a zelené technologie zejména v období turistické sezóny. Akce pořádaná Velvyslanectvím ČR je vhodná pro účast českých firem z oborů vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energie, čištění odpadních vod, ovzduší a zpracování odpadů, odstraňování starých ekologických zátěží, apod. Vzhledem k tomu, že správa projektů z výše uvedených sektorů spadá do kompetence municipálních/oblastních orgánů Kyrgyzstánu, časté je zapojení mezinárodních organizací (EBRD, UNDP) jakožto zdrojů financování. Pro české firmy se mmj. nabízí možnosti podpory obdobných ekologických projektů ze státního exportního financování (ČEB, EGAP), či z rozpočtu české rozvojové spolupráce, např. projekty B2B České rozvojové agentury.

Program mise, která se uskuteční ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2022, zahrnuje organizaci semináře/kulatého stolu s prezentací českých firem pro státní a municipální/oblastní správy v hlavním městě Biškeku a podnikatelské fórum s následnými B2B jednáními se zainteresovanými místními podniky v Čolpon-Atě, turistickém centru Issyk-Kulské oblasti Kyrgyzstánu. Seminář je připravován ve spolupráci s honorárním konzulátem České republiky v Biškeku a podnikatelskou asociací „JIA“. Místní partneři mohou být též osloveni podle potřeb zúčastněných českých firem. Dále budou organizovány návštěvy zařízení a prohlídka technologií na místě.

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu zajišťuje jednání, hradí samotnou organizaci semináře, fóra a prezentací (pronájem sálu a techniky, propagační materiály), dopravu po Kyrgyzstánu a, v případě potřeby, testy na COVID-19. V průběhu mise se počítá s menší společenskou akcí pro partnery českých firem, organizovanou našim velvyslanectvím. Účastníci si hradí dopravu do a z Kyrgyzstánu, ubytování (navrhneme možnosti ubytování za zvýhodněných podmínek), diety svých pracovníků a, v případě potřeby, překlad do ruštiny.

Zájemci o účast na misi z řad českých firem se mohou přihlásit do 5. 3. 2022 na e-mail ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu, a to vyplněním a zasláním níže uvedené přihlášky ve formátu Word. Ze samotného zaslání přihlášky nevznikají potencionálním účastníkům žádné závazky. Počet účastníků mise je s ohledem na rozpočet projektu omezen. Po uzavření registrace Velvyslanectví zašle podrobnosti k akci, vč. předběžného programu mise.

Přihláška zde

Olga Kalinová, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět