Prezentace českých dodavatelů branně bezpečnostní techniky v Ugandě a Rwandě – pozvánka k účasti

Velvyslanectví České republiky v Nairobi pořádá ve dnech 17. – 21. května 2021 v hlavním městě Ugandy (Kampala) a Rwandy (Kigali) v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) prezentace českých dodavatelů branně bezpečnostní techniky. Cílem prezentací je představit českou branně bezpečnostní techniku koncovým uživatelům – zástupcům  příslušných armádních složek v obou zmíněných zemích.

Foto: Shutterstock

Potenciál pro obranný průmysl a pro dodávky českých firem vyplývají z celkové bezpečnostní situace v regionu. Vlády obou zemí proto věnují pozornost i finanční prostředky na vybavení branně bezpečnostních složek, a to i v období, které je silně ovlivněno pandemickou krizí.  Rwanda i Uganda kromě toho poskytují své vojenské složky za finanční úhradu do mírových jednotek OSN. Finanční zdroje OSN jsou tak významnou částí rozpočtu ugandských i rwandských obranných složek. Tyto prostředky slouží rovněž k nákupu bezpečnostní techniky.

Prezentace české branně bezpečnostní techniky v roce 2021 budou nejvýznamnějšími akcemi, které se k propagaci českých dodavatelů speciální techniky uskuteční v Ugandě a ve Rwandě. Vzhledem k tomu, že prezentace budou zahájeny vysokými představiteli státní správy, bude akcím věnována náležitá pozornost ze strany armádních složek v obou zemích. Akce tak nabízejí českým firmám jedinečnou příležitost k představení své nabídky.

Je v zájmu ČR i českých exportérů prezentovat nabídku, která může napomoci úsilí o zvyšování bezpečnosti v teritoriu. Nabídku je zároveň nutné přizpůsobit místním podmínkám, zejména z pohledu koupěschopnosti konečných uživatelů, která je přirozeně nižší, než je tomu v případě rozvinutých zemí.  I přes toto omezení představuje navázání obchodní spolupráce mezi českými exportéry a ugandskými, respektive rwandskými odběrateli atraktivní příležitost pro rozvoj vzájemně výhodné spolupráce. Osobní účast na prezentaci lze doporučit i k získání vlastních zkušeností s ugandským a rwandským trhem.

Velvyslanectví České republiky v Nairobi vyzývá všechny české firmy, které by měly zájem o účast na prezentacích, o zaslání e-mailové zprávy na adresu nairobi@embassy.mzv.cz do 10. dubna 2021.