OBNOVA A REKONSTRUKCE UKRAJINY – PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY (PLZEŇ)

Chcete se dozvědět více o financování exportu na Ukrajinu, mezinárodních rekonstrukčních projektech nebo aktuálních možnostech česko-ukrajinské průmyslové spolupráce? Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou v Plzeňském kraji si Vás dovolují pozvat na kulatý stůl „Obnova a rekonstrukce Ukrajiny“, který proběhne 7. listopadu 2023  od 11:00 hodin v prostorách KHK v PK, Nerudova 25, Plzeň.

Foto: Shutterstock

Více informací  naleznete v Programu.

Dle informací z Mapy globálních oborových příležitostí, zpracovaných MZV ČR, ukrajinský trh vždy skýtal řadu obchodních a investičních možností. Díky aktivnímu nástupu českých firem v důsledku provádění ekonomické části Asociační dohody mezi EU a Ukrajinou vzájemný obchod vykazoval v podstatě nepřetržitý růstový trend. Od roku 2015 se náš vývoz více než zdvojnásobil (v roce 2015 činil 15,2 mld. Kč a v roce 2022 už 35,5 mld. Kč). Válka však výrazným způsobem zasáhla většinu sektorů bilaterální spolupráce a ovlivnila aktuální poptávku ukrajinské strany, zejména směrem k dočasné operativní obnově zničených objektů a pomoci se zajištěním základního fungování státu a základních potřeb pro obyvatele. 

Ukrajina společně se západními partnery věnuje zvýšenou pozornost opatřením na podporu fungování kritické infrastruktury – dodávky vody a elektřiny, vytápění na zimní sezónu 2023/2024, fungování zemědělsko-potravinových řetězců, aby lidé mohli žít na válkou zasažených územích, aby mohlo docházet k návratu běženců do svých domovů. Na celé řadě míst je nutné zajistit potřebné obydlí vnitřně vysídleným osobám. Již v této etapě mají české firmy šanci na zapojení do procesu obnovy.

Následovat bude kompletní obnova měst a infrastruktury dle evropských standardů trvající několik desetiletí. České firmy se vždy aktivně podílely na procesu modernizace a rozvoje  ukrajinské infrastruktury a ekonomiky. Zkušenost ČR s poskytováním materiální, humanitární a rozvojové pomoci Ukrajině, s dodáváním vojenské techniky, zbraní a transformační spolupráce lze vnímat jako komparativní výhodu pro fázi poválečné rekonstrukce země.  

Pro obnovu Ukrajina počítá se zdroji financování především z EU, USA a dalších vyspělých zemí a mezinárodních finančních institucí (zárukou transparentního obchodu), se zapojením soukromého sektoru. V říjnu 2022 byl vládou schválen Program humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v letech 2023-2025 s vyčleněním finančních prostředků. Součástí programu je také komerční část rekonstrukce Ukrajiny, která směřuje k rozvoji obchodní spolupráce, včetně podpory zapojení podnikatelské sféry do rekonstrukčních a rozvojových projektů všech možných donorů s využitím dostupných proexportních nástrojů. Důležitá bude připravenost komplexních nabídek zapojení českých firem a řešení do procesu rekonstrukce ukrajinské ekonomiky, tedy české schopností, které dokážeme realizovat na Ukrajině.

Perspektivními sektory pro spolupráci do budoucna jsou doprava a infrastruktura, strojírenství a energetika. Stabilními obory pro další spolupráci se jeví rovněž zdravotnický a zemědělský průmysl.

Svoji účast prosím potvrďte na e-mail khkvpk@khkvpk.cz do 31.10.2023.

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět