Individuální konzultace s ekonomickými diplomaty

U příležitosti každoroční konference ekonomických diplomatů českých ambasád v zahraničí, která proběhne ve dnech 21. – 25. června 2021 v Praze nabízíme možnost individuálních konzultací s ekonomickými diplomaty z některých zemí na osobních schůzkách. Konzultace organizuje Svaz průmyslu a dopravy České republiky z pověření Ministerstva zahraničních věcí České republiky od středy 23. června od 14:00 hodin do pátku 25. června do cca 17:30 hodin.

Foto: Shutterstock

Formát akce bude přizpůsoben aktuálně platným epidemiologickým nařízením. Ekonomičtí diplomaté budou cestovat na schůzky za vámi do vašich firem či kanceláří v rámci Prahy. Pro mimopražské firmy nabídne Svaz průmyslu a dopravy České republiky limitovanou možnost schůzky uskutečnit v jeho sídle v Praze – Vysočanech.

Délka jedné konzultace bude 30 minut. U schůzek ve Vašich prostorách bude nutné k tomuto času připočítat další čas na pohodlný přesun ekonomického diplomata na další schůzku. Vzhledem k omezenému počtu schůzek, které je možno za těchto podmínek naplánovat, je počet konzultací pro 1 firmu omezen na 5. V případě přebývající kapacity bude možné tento počet navýšit dle dostupnosti. Uzávěrka přihlášek je v pátek 11. června 2021 ve 12:00 hodin.

Více informací a registrace na osobní konzultace s ekonomickými diplomaty

 

Akci doplní online jednání s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a ekonomickými diplomaty, kteří nebudou fyzicky přítomni v České republice, E-MEET EXPORT 2021. Registrace na tato online jednání a jejich organizace bude v gesci agentury CzechTrade a bude probíhat zcela nezávisle na organizaci osobních konzultací Svazem průmyslu a dopravy ČR. Více informací k online konzultacím a registrace.