KONZULTACE S EKONOMICKÝMI DIPLOMATY A VEDOUCÍMI ZAHRANIČNÍCH KANCELÁŘÍ CZECHTRADE

Je nám potěšením pozvat Vás na Konzultace s ekonomickými diplomaty, zemědělskými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade, jejichž organizací byl Svaz průmyslu a dopravy ČR v letošním roce opět pověřen Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, agenturou CzechTrade a dalšími institucemi. Konzultace jsou součástí programu každoroční porady ekonomických a zemědělských diplomatů, vedoucích zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest, která proběhne od 6. do 10. června.

Foto: Shutterstock

Konzultace budou probíhat v Kongresovém sále* PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, 199 00 Praha ve dnech 9. června a 10. června 2022 od 8.30 cca do 16.30 hodin.

Rozsah a podoba konzultací se po dvouleté vynucené odmlce, kdy jsme Vám společně nabízeli náhradní řešení, vrací k formě, na kterou jste byli zvyklí před pandemií.

Délka jedné konzultace bude 20 minut. Počet konzultací pro 1 firmu je omezen na 10. Prosíme vyberte při registraci max. 10 pro Vás prioritních zemí či konzultačních stolků dalších subjektů. Účast na konzultacích je zdarma. Uzávěrka přihlášek je 2. června 2022 ve 12.00 hodin, harmonogram schůzek Vám zašleme nejpozději 7. června 2022.

K dispozici pro jednání Vám budou, kromě ekonomických diplomatů, vedoucích zahraničních kanceláří CzechTrade a zemědělských diplomatů, také zástupci zahraničních zastoupení CzechInvestu (Čína, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Německo a Velká Británie), České podnikatelské reprezentace v Bruselu (CEBRE), České rozvojové agentury (ČRA) a Design Centra CzechTrade. Nebude chybět ani konzultační stoleček Klientského centra pro export (KCE). 

V reakci na současné dění bude letos nově možno konzultovat sankce vůči Ruské federaci s odborníky z MPO a ev. dalších organizací u stolku „Konzultace k sankcím vůči RF“. Pokud potřebujete konzultovat se zástupcem CzechTrade pro Pobaltí (Lotyšsko, Litva, Estonsko), zaregistrujte se ke konzultacím u Lotyšska, se zátupcem CzechTrade pro Benelux (Nizozemí, Lucembursko, Belgie), zaregistrujte se u Nizozemí, a se zástupcem CzechTrade pro Skandinávii, zaregistrujte se u Švédska.

U některých zemí je však účast konzultujících ovlivněna přetrvávajícími komplikacemi při návratu zpět (např. Čína), proto je zde zastoupení konzultujících menší, než bývalo obvyklé.

V případě, že víte o časovém úseku, kdy byste se nemohli konzultací zúčastnit, uveďte tuto informaci do poznámky v registraci.

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o dodržování časového harmonogramu jednání a v případě nepředvídaných okolností, které by Vám zabránily jej dodržet, zavolat neprodleně na telefon 733 643 515 nebo 731 411 179.

Další informace s odkazem na registrační formulář naleznete v pozvánce.

* Případná změna prostor v rámci Výstaviště PVA Letňany vyhrazena.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět