ČESKO-FILIPÍNSKÉ OBCHODNÍ FÓRUM

Jménem Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR a Velvyslanectví Filipínské republiky v ČR Vás zveme na Česko-filipínské obchodní fórum, které proběhne v pátek 15. 3. od 9:00 ve Velkém sále Ministerstva zahraničních věcí ČR při příležitosti státní návštěvy prezidenta Filipínské republiky.

Foto: Shutterstock

Česko-filipínské obchodní fórum bude slavnostně otevřeno prezidentem České republiky, Petrem Pavlem a prezidentem Filipínské republiky, Ferdinandem R. Marcosem Jr. Během akce se blíže seznámíte s dvěma hlavními asociacemi, jejichž představitelé a členové budou tvořit doprovodnou podnikatelskou delegaci a s nimiž budete moci navázat osobní kontakty.

Podnikatelská delegace bude tvořena zástupci a členy organizací SEIPI (Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Foundation – https://www.seipi.org.ph/a IBPAP (IT&Business Process Association Philippines – https://ibpap.org/about-us). Na akci se tak setkáte s představiteli IT a technologického sektoru Filipín z oblastí jakou jsou polovodiče, elektronika, hry a animace, digitalizace zdravotnictví a celé šíře IT a služeb v oblasti zabezpečení podnikových procesů.

Svoji účast na tomto setkání prosím potvrďte nejpozději do 5. 3. 2024. Registrovaní účastníci dostanou před konáním akce detailní seznam příchozí delegace. Konec akce se očekává kolem 12:00. Hlavním jednacím jazykem bude angličtina. Z organizačních důvodů prosíme o včasný příchod – registrace začíná v 8:45 v Černínském paláci, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1-Hradčany.

REGISTRACE: bezplatně do 5. 3. 2024 na tomto linku

DOTAZY: případné dotazy směřujte na zástupce Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR) Dominika Jozu (djoza@spcr.cz)

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět